Tanum

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Tanum gård og Tanum kirke

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Tanum kapell

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Tanum kapell

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Tanum

  Fra SNL

 • Tanum

  Tanum, kommune i Sverige, i nordre Bohuslän på grensen mot Norge. Kommunen er 942 km2 med 12 763 innbyggere (2018).Landskapet domineres av skjærgård ved Skagerrak-kysten. I kommunen finnes flere helleristningsfelt fra Bronsealderen som er ført opp på UNESCOs liste over verdens kulturarv og et større gravfelt fra romersk jernalder. Ved Tanum kirke står en runestein Röstenen med urnordisk innskrift fra 400-tallet.

 • Tanum

  Tanum, sogn i Brunlanes prestegjeld i Larvik. Tanum utgjør den østre delen av Brunlanes. Tanum kirke er en middelalderkirke i stein, oppført før 1150. Tårnet i tre er fra 1850. Kirken har rikt inventar fra middelalder, renessanse og barokk, originalene er oppbevart ved Kulturhistorisk museum..

  Fra wikipedia

 • Helleristningene i Tanum

  Helleristningene i Tanum ligger i Tanum kommune i Bohuslän hvor det er funnet ca.

 • Tanum

  Tanum kan referere til: Tanum kommune i Sverige Helleristningene i Tanum i Sverige Tanum, et stedsnavn i Bærum kommune Norge og Tanum prestegjeld er et prestegjeld i Larvik kommune og Tunsberg bispedømme.

 • Tanum kirke (Bærum)

  Tanum kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form, fra 1100–1130 i Bærum kommune i Akershus.