Tanum

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Tanum

  Tanum er et sogn i Bærum kommune i Akershus. Sognet omfatter den sørvestre delen av kommunen. Tanum ligger på det fruktbare Tanumplatået, der det er vei og kirke fra middelalderen og gravrøyser. Stovivannet ligger i nordlige del av platået. Tanum kirke er en romansk langkirke i stein, kanskje påbegynt under kong Øystein 1 Magnusson, som døde i 1123.

 • Tanum

  Tanum er en kommune i Sverige, i nordre Bohuslän på grensen mot Norge. Kommunen er 942 kvadratkilometer stor og har 13 000 innbyggere (2022). Landskapet domineres av skjærgård ved Skagerrak-kysten. I kommunen finnes flere helleristningsfelt fra bronsealderen som er ført opp på UNESCOs liste over verdens kulturarv og et større gravfelt fra romersk jernalder.

  Fra wikipedia

 • Tanum

  Tanum kan referere til:

 • Tanum kirke (Bærum)

  Tanum kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form, fra 1100–1130 i Bærum kommune i Akershus.

 • Tanum kommune

  Tanum kommune er en kommune i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän i Sverige.