Tanum

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Tanum

  Tanum er et sogn i Bærum kommune i Viken fylke. Sognet omfatter den sørvestre delen av kommunen.Tanum ligger på det fruktbare Tanumplatået, der det er vei og kirke fra middelalderen og gravrøyser. Stovivannet ligger i nordlige del av platået.Tanum kirke er en romansk langkirke i stein, kanskje påbegynt under kong Øystein 1 Magnusson, som døde i 1123.

 • Tanum

  Tanum er en kommune i Sverige, i nordre Bohuslän på grensen mot Norge. Kommunen er 942 kvadratkilometer stor og har 13 000 innbyggere (2022).Landskapet domineres av skjærgård ved Skagerrak-kysten. I kommunen finnes flere helleristningsfelt fra bronsealderen som er ført opp på UNESCOs liste over verdens kulturarv og et større gravfelt fra romersk jernalder.

  Fra wikipedia

 • Tanum (Bærum)

  Tanum (tradisjonelt uttalt Tønnom, av norrønt Tún(h)eimr, «tunheim») er et delområde som ligger helt vest i Bærum, på grensen til Asker.

 • Tanum bokhandel

  Tanum var en norsk bokhandel, etterhvert en bokhandelkjede i Oslo og omegn.

 • Tanum kirke (Bærum)

  Tanum kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form, fra 1100–1130 i Bærum kommune i Akershus (Viken fylke fra 2020).