teknologisk utvikling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om teknologisk utvikling

  Fra SNL

 • landbruk

  Landbruk er en fellesbetegnelse for de næringsgrener som har jorden som produksjonsgrunnlag. Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri. Husdyrbruket regnes dels som en gren av jordbruket, dels som en selvstendig gren innen landbruk. Bruken av ordet landbruk er inkonsekvent. Særlig i sammensetninger blir det brukt om bare jordbruket, på samme tid som jordbruk ofte blir brukt i utvidet betydning om hele landbruket.

 • Norges forsvar fra 1814 til 1880

  Det norske forsvarets stilling under unionen med Sverige var preget av at Norge nå var i union med sin historisk fremste fiende. Landforsvaret ble nedprioritert og sjøforsvaret forsøkt styrket, men først og fremst med svenske interesser i tankene. Det ble en stadig dragkamp mellom svenske ønsker om et fellesforsvar av unionen, og norske ønsker om et nasjonalt forsvar av Norge.

  Fra wikipedia

 • Arkitekturåret 1848

  Arkitekturåret 1848 er en oversikt over blant annet fullførte bygninger av arkitektonisk betydning, priser, fødte og avdøde personer med tilknytning til arkitektur i 1848.

 • Bærekraft

  Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

 • Mobilstråling

  Når man snakker i en mobiltelefon eksponeres man for radiobølger eller elektromagnetiske felt (EMF).

Mer om teknologisk utvikling fra Vox Publicas arkiv