teknologisk utvikling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om teknologisk utvikling

  Fra SNL

 • Norges forsvar fra 1814 til 1880

  Forsvarets stilling under unionen med Sverige var preget av at Norge nå var i union med sin historisk fremste fiende. Landforsvaret ble nedprioritert og sjøforsvaret forsøkt styrket, men først og fremst med svenske interesser i tankene. Det ble en stadig dragkamp mellom svenske ønsker om et fellesforsvar av unionen, og norske ønsker om et nasjonalt forsvar av Norge.

 • slang

  Slang er medvitne avvik frå normalspråket, i ord, vendingar og tydingar, som ikkje er knytte til dialekt eller fagspråk. Slanguttrykk er uformelle og blir ofte brukte for å uttrykkje sterke kjensler. Ofte markerer slengde ei form for gruppetilhøyrsel. .

  Fra wikipedia

 • Bærekraft

  Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

 • Den europeiske unions rammeprogram

  EUs rammeprogrammer for forskning og teknologisk utvikling, også kalt rammeprogrammer eller forkortet FP (Frame Program) er EU-finansierte forskningsprogrammer for å støtte og oppfordre til forskning i Europa, eller mer spesifikt det europeiske forskningsområdet (European Research Area – ERA).

 • Teknologideterminisme

  Teknologisk determinisme defineres som en tankeretning som går ut fra at teknologien er den primære forandringskraften i samfunnet, og som kan skape varige endringer av sosial praksis.

Mer om teknologisk utvikling fra Vox Publicas arkiv