Tidsskrift

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Tidsskrift

  Fra SNL

 • tidsskrift

  Tidsskrift er en periodisk publikasjon som kommer ut med bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig eller hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift)..

 • Tidsskriftet Norges Barnevern

  Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernsektoren. Det er et fagtidsskrift for ansatte og folkevalgte i barnevernsektoren og vitenskapelig tidsskrift for publisering av forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet.Tidsskriftet presenterer populariserte forskningsbidrag, systematiserte erfaringer med utgangspunkt i praksisfeltet og vitenskapelige artikler med tema fra forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske tidsskrifter

  Tidsskrift som for tiden kommer ut i Norge.

 • Tidsskrift

  Tidsskrift er en type periodikum, det vil si en publikasjon som kommer ut med regelmessige mellomrom.

 • Tidsskrift for Den norske legeforening

  Tidsskrift for Den norske legeforening (fra 1890 til 2008 Tidsskrift for Den norske lægeforening), i helsevesenet omtalt som Tidsskriftet, er et medisinsk tidsskrift som utgis 18 ganger i året og sendes til alle medlemmer av Den norske legeforening.