Tidsskrift

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Tidsskrift

  Fra SNL

 • tidsskrift

  Tidsskrift er en periodisk publikasjon som kommer ut med bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig eller hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift)..

 • Tidsskriftet Norges Barnevern

  Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernsektoren. Det er et fagtidsskrift for ansatte og folkevalgte i barnevernsektoren og vitenskapelig tidsskrift for publisering av forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet.Tidsskriftet presenterer populariserte forskningsbidrag, systematiserte erfaringer med utgangspunkt i praksisfeltet og vitenskapelige artikler med tema fra forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet.

  Fra wikipedia

 • Cats (tidsskrift)

  Cats, egentlig Cats Magazine, er et pornografisk tidsskrift som i Norge blir gitt ut månedlig av NAE Norway.

 • Tidsskrift

  Tidsskrift er en type periodikum, det vil si en publikasjon som kommer ut med regelmessige mellomrom.

 • Vice (tidsskrift)

  Vice er et canadisk-amerikansk tidsskrift som fokuserer på kunst og kultur.