Tidsskrift

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Tidsskrift

  Fra SNL

 • tidsskrift

  Tidsskrift er en periodisk publikasjon som kommer ut med bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig eller hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift)..

 • vitenskapelig tidsskrift

  Et vitenskapelig tidsskrift er en publikasjon der det jevnlig kommer ut nye artikler skrevet av forskere. Disse vitenskapelige artiklene henvender seg særlig til andre forskere og fageksperter, og skal bidra til å videreutvikle kunnskapen innenfor deres fagområde. Før det avgjøres om en innsendt artikkel kan publiseres i tidsskriftet, blir den som regel gjennomgått kritisk av andre forskere eller fagpersoner med ekspertise som gir dem forutsetninger for å vurdere artikkelens innhold.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske tidsskrifter

  Tidsskrift som for tiden kommer ut i Norge.

 • Subjekt (avis)

  Subjekt er en norsk avis som ble etablert i 2013 av Danby Choi.

 • Tidsskrift

  Tidsskrift, eller fagblad, er en type periodikum, det vil si en publikasjon som kommer ut med regelmessige mellomrom.