Tidsskrift

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Tidsskrift

  Fra SNL

 • tidsskrift

  Tidsskrift er en periodisk publikasjon som kommer ut med bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig eller hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift)..

 • vitenskapelig tidsskrift

  Et vitenskapelig tidsskrift er en publikasjon der det jevnlig kommer ut nye artikler skrevet av forskere. Disse vitenskapelige artiklene henvender seg særlig til andre forskere og fageksperter, og skal bidra til å videreutvikle kunnskapen innenfor deres fagområde.Før det avgjøres om en innsendt artikkel kan publiseres i tidsskriftet, blir den som regel gjennomgått kritisk av andre forskere eller fagpersoner med ekspertise som gir dem forutsetninger for å vurdere artikkelens innhold.

  Fra wikipedia

 • Historisk tidsskrift

  Historisk tidsskrift (av og til omtalt som Norsk historisk Tidsskrift eller NHT til atskillelse fra Dansk historisk Tidsskrift) har vært det ledende vitenskapelige tidsskrift for historievitenskap i Norge siden 1870.

 • Liste over norske tidsskrifter

  Tidsskrift som for tiden kommer ut i Norge.

 • Tidsskrift

  Tidsskrift eller fagblad er en type periodikum, det vil si en publikasjon som kommer ut med regelmessige mellomrom.