Trygve Aas Olsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Trygve Aas Olsen

    Fra SNL

  • Stortingsvalget 2009

    Stortingsvalget 2009 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2009-2013.Valgdagen var 14. september 2009. Mange kommuner holdt også valg søndag 13. september. Valgdeltakelsen lå på 76,37 prosent av 3,53 millioner stemmeberettigede. Det var en marginal nedgang fra Stortingsvalget 2005, hvor valgdeltakelsen var 77,4 prosent.Valgresultatet ga et fortsatt flertall til den sittende rødgrønne regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

  • Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

    Kulturdepartementet har siden 1948 foretatt en årlig premiering av årets beste barne- og ungdomsbøker. Bakgrunnen for etableringen av prisene var blant annet ønsket om å styrke den nasjonale barnelitteraturen etter andre verdenskrigs knapphet på utgivelser, og å skape en motvekt mot det økende antallet tegneserier som ble utgitt etter hvert som papirrasjoneringen tok slutt.

Mer om Trygve Aas Olsen fra Vox Publicas arkiv