Undertrykkelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Undertrykkelse

  Fra Virksomme Ord

 • Ingen undertrykkelse er evig

  Tross alle de ulykker som i dag for et år siden brøt inn over vårt land, og de lidelser vårt folk har gjennomgått og fremdeles gjennomgår, kan vi med stolthet se tilbake på den 9. april 1940.

  Fra SNL

 • den kalde krigen

  Den kalde krigen er betegnelsen på den intense politiske konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i perioden 1945–1991, særlig etter president Roosevelts død 12. april 1945. Årsaken var de betydelige interessemotsetningene mellom USA og Sovjetunionen som ble stadig mer framtredende mot slutten av andre verdenskrig.Den kalde krigen delte Europa i to leirer, hvor USA hadde en ledende rolle i Vest-Europa, mens Sovjetunionen kontrollerte Øst-Europa.

 • undertrykk

  Undertrykk betyr at trykket er mindre inne i et avgrenset område enn i omgivelsene rundt. Det er en vanlig betegnelse på gasstrykk (lufttrykk) som er mindre enn atmosfæretrykket.Undertrykk inne i et oppholdsrom fører til at luft strømmer inn i rommet når dørene åpnes.Undertrykk brukes i noen sammenhenger også om diastolisk blodtrykk, som er blodtrykket under hjertets hvilefase..

  Fra wikipedia

 • Olav den hellige

  Olav II Haraldsson, også kalt Olav den hellige, Hellig-Olav, Sankt Olav og Olav Digre (norrønt: Óláfr Haraldsson, Óláfr hinn helgi), født ca.

 • Undertrykk

  Undertrykk er gitt som relativt trykk, dvs.

 • Undertrykkelse

  Undertrykkelse er utøvelsen av autoritet eller makt på en tyngende, grusom, eller urettferdig måte.