Valgdeltakelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Valgdeltakelse

  Fra SNL

 • valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen er andelen av de som har stemmerett som stemmer..

 • kommunestyre- og fylkestingsvalg

  Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget.Regjeringen fastsetter valgdagen til en mandag i september, vanligvis i løpet av de to første ukene av måneden. Valg av kommunestyrer og fylkesting foregår samtidig. Kommunestyret kan vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også på søndagen før den offisielle valgdagen..

  Fra wikipedia

 • Parlamentsvalget i Nederland 2017

  Parlamentsvalget i Nederland 2017 fant sted 15.

 • Politisk sosiologi

  Politisk sosiologi er en retning innen sosiologi og statsvitenskap som beskjeftiger seg med forhold som individenes politiske atferd, de sosiale strukturenes politiske betydning, samt de politiske institusjonenes rolle og funksjon.

 • Valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen forteller om hvor stor andel av de stemmeberettigede i et valg som faktisk valgte å bruke stemmeretten sin.