Valgdeltakelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Valgdeltakelse

  Fra SNL

 • valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen er andelen av de som har stemmerett som stemmer..

 • kommunestyre- og fylkestingsvalg

  Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget.Regjeringen fastsetter valgdagen til en mandag i september, vanligvis i løpet av de to første ukene av måneden. Valg av kommunestyrer og fylkesting foregår samtidig. Kommunestyret kan vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også på søndagen før den offisielle valgdagen..

  Fra wikipedia

 • Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EF 1972

  Folkeavstemning om norsk tilslutning til EF/EEC ble avholdt 24.

 • Svelvik

  Svelvik er en norsk kommune og en by helt nordøst i Vestfold, ved munningen av Drammensfjorden.

 • Valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen forteller om hvor stor andel av de stemmeberettigede i et valg som faktisk valgte å bruke stemmeretten sin.