Valgforskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • valgforskning

    Valgforskning er studiet av politiske valg og velgeratferd. I dag finnes det nasjonale valgforskningsprogrammer i mange land. Dagens valgforskning bygger i stor grad på utvalgsundersøkelser (surveyer) der man intervjuer et mindre antall personer som et representativt utsnitt av befolkningen. I motsetning til meningsmålinger som utføres for partier, medier eller andre oppdragsgivere, er valgforskning en akademisk disiplin, uavhengig av politiske interesser.

  • saksstemmegivning

    Saksstemmegivning er at en velger lar standpunkt til noen spesielle saker avgjøre valg av parti. For eksempel kan synet på miljø eller innvandring være helt avgjørende for stemmegivningen. Tidligere betydde sosial bakgrunn, for eksempel hvilket yrke du selv eller foreldrene dine hadde, mer for hvilket parti du stemte på. En arbeider som kom fra arbeiderklassen stemte ofte på Arbeiderpartiet, mens en selvstendig næringsdrivende eller funksjonær fra middelklassen ofte stemte på Høyre.

Mer om Valgforskning fra Vox Publicas arkiv