Valgforskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • valgforskning

    Valgforskning er utforskning av utviklingen av reglene for avholdelse av valg, av velgeratferd og av organisasjoners, partiers og massemedias aktivitet i forbindelse med valg. Studiet av velgeratferd har vært, og er fortsatt, den dominerende gren av valgforskningen, antagelig hovedsakelig fordi valgatferd lettest lar seg studere ved hjelp av kvantitative metoder.

  • Presidentvalget i USA 2004

    Presidentvalget i USA i 2004 ble avholdt tirsdag 2. november 2004. Den sittende presidenten, George W. Bush fra Det republikanske partiet, ble gjenvalgt med relativt klar margin - tre millioner stemmers overvekt eller 286 mot 251 valgmenn. Det demokratiske partiets kandidat var senator John Kerry. For første gang siden 1960-årene endte valgdeltakelsen, regnet som andel av stemmeberettigede, over 60 prosent (60,1 %).

Mer om Valgforskning fra Vox Publicas arkiv