Valgforskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • valgforskning

    Valgforskning, utforskning av utviklingen av reglene for avholdelse av valg, av valgatferd og av organisasjoners, partiers og massemedias aktivitet i forbindelse med valg. Studiet av valgatferd har vært, og er fortsatt, den dominerende gren av valgforskningen, antagelig hovedsakelig fordi valgatferd lettest lar seg studere ved hjelp av kvantitative metoder.De første tilløp til valgforskning kom på slutten av 1800-tallet; i Norge laget geografen A.

  • Presidentvalget i USA 2004

    Presidentvalget i USA i 2004 ble avholdt tirsdag 2. november 2004. Den sittende presidenten, George W. Bush fra Det republikanske partiet, ble gjenvalgt med relativt klar margin - tre millioner stemmers overvekt eller 286 mot 251 valgmenn. Det demokratiske partiets kandidat var senator John Kerry. For første gang siden 1960-årene endte valgdeltakelsen, regnet som andel av stemmeberettigede, over 60 prosent (60,1 %).

Mer om Valgforskning fra Vox Publicas arkiv