Valgforskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • valgforskning

    Valgforskning er studiet av politiske valg og velgeratferd. I dag finnes det nasjonale valgforskningsprogrammer i mange land. Dagens valgforskning bygger i stor grad på utvalgsundersøkelser (surveyer) der man intervjuer et mindre antall personer som et representativt utsnitt av befolkningen. I motsetning til meningsmålinger som utføres for partier, medier eller andre oppdragsgivere, er valgforskning en akademisk disiplin, uavhengig av politiske interesser.

  • velgeradferd

    Velgeradferd er en betegnelse på hvordan velgerne går til valg og avgir sine stemmer i et demokrati. Det statsvitenskapelige studiet av valg og velgeradferd kalles gjerne valgforskning.Innbyggernes velgeradferd under selve valghandlingen kan bare observeres indirekte, siden valgene i Norge og de fleste andre demokratier gjennomføres som hemmelige valg.

Mer om Valgforskning fra Vox Publicas arkiv