Varsler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nytt leiarskap og ny framgang

  Gode senterpartivener! Eg har over tid måtte ta stilling til fylgjande spørsmål: Vil me i leiinga i Sp lukkast med å få fokus på våre politiske arbeidsoppgåver innad og våre politiske løysingar utad i tida fram mot landsmøtet i 2015. Og eg må innrømme at det ser meir enn krevjande ut.

  Fra SNL

 • varsling

  Varsling er at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler. Varslingen kan dreie seg om forhold som er i strid med lov, forskrift eller virksomhetens egne retningslinjer, eller som strider mot den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Eksempler på forhold det kan varsles om er økonomiske misligheter, korrupsjon, seksuell trakassering eller rusavhengighet.

 • whistle-blower

  Whistle-blower er en varsler, en person som avslører noe galt innenfor en organisasjon, et selskap eller en offentlig institusjon og meddeler seg til myndighetspersoner eller for offentligheten.  .

  Fra wikipedia

 • Varsler

  Varsler har flere betydninger:

 • Varsler (fugl)

  Varsler (Lanius excubitor) er en art i varslerfamilien (Laniidae) som inngår i slekten Lanius, som teller 29 arter og er den mest tallerike slekten blant varslerene.

 • Yijing

  Yijing eller I Ching (Tradisjonell Hanzi: 易經 Forenklede tegn: 易经, pinyin: Yìjīng; norsk Forandringenes bok) er en 2800 år gammel kinesisk tekst.