Varsler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nytt leiarskap og ny framgang

  Gode senterpartivener! Eg har over tid måtte ta stilling til fylgjande spørsmål: Vil me i leiinga i Sp lukkast med å få fokus på våre politiske arbeidsoppgåver innad og våre politiske løysingar utad i tida fram mot landsmøtet i 2015. Og eg må innrømme at det ser meir enn krevjande ut.

  Fra SNL

 • varsling

  Varsling er at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler.Varslingen kan dreie seg om forhold som er i strid med lov, forskrift eller virksomhetens egne retningslinjer, eller som strider mot den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

 • whistle-blower

  Whistle-blower er en varsler, en person som avslører noe galt innenfor en organisasjon, et selskap eller en offentlig institusjon og meddeler seg til myndighetspersoner eller for offentligheten.

  Fra wikipedia

 • Tore Tønne

  Tore Tønne (født 5.

 • Varsler

  Varsler har flere betydninger:

 • Varsler (fugl)

  Varsler (Lanius excubitor) er en art i varslerfamilien (Laniidae) som inngår i slekten Lanius, som teller 29 arter og er den mest tallerike slekten blant varslerene.