Nye Vox Publica nå i åpen beta: Hva synes du?

Hjelp oss å teste neste generasjon Vox Publica!

Vi har holdt på en stund i mask­in­rom­met med en ny ver­sjon av nettma­gasinet Vox Pub­li­ca. Vi satser på en grunn­leggende fornyelse etter over tre år med dagens utseende og funksjonalitet.

Nå har vi kom­met såpass langt at vi gjerne vil dele resul­tatet med våre brukere og få hjelp av dere til test­ing og forbedring. Den åpne beta-ver­sjo­nen finner du på beta.voxpublica.no.

Den nye ver­sjo­nen er laget med respon­sivt design, som vi tidligere har beskrevet prin­sip­pene bak. Den skal alt­så fun­gere like godt på alle skjermtyper — pc, net­tbrett, smart­tele­fon… Vi er særlig ivrige på å få tilbakemeldinger om ting som ikke fun­ger­er på ulike enheter. Hvis du ser noe som bør forbedres, eller noe annet du rea­ger­er på, bruk kom­men­tar­fel­tet her. Det er veldig bra om du skriv­er hva slags enhet/skjerm, oper­a­tivsys­tem og net­tleser du bruk­er. Du kan også sende oss en e‑post til beta@voxpublica.no eller bruke Twit­ter — der er vi @voxpubl.

Vi fort­set­ter fortløpende med forbedringer av beta-siden framover.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen