Venstre

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Venstre

  Venstre (V) er Norges eldste politiske parti, stiftet 28. januar 1884. Venstre er et liberalt parti og tilhører den borgerlige blokken. Trine Skei Grande er partileder fra 2010 og var parlamentarisk leder fra 2009 til 2018. Ved stortingsvalget i 2017 fikk Venstre 4,4 prosent oppslutning og åtte representanter, en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng fra valget i 2013, da partiet fikk ni representanter.

 • venstre

  Ordet venstre (med liten forbokstav) eller «venstresiden» er i politisk sammenheng en vanlig betegnelse på politikere og partier som, sammenlignet med sine motparter på høyresiden, blir sett på som forholdsvis radikale eller progressive. I vår egen tid er det særlig sosialistiske politikere og partier som blir omtalt som en del av venstresiden, men det forekommer også at grønne partier blir regnet til venstre side i politikken.

  Fra wikipedia

 • Frisinnede Venstre

  Frisinnede Venstre var et konservativt politisk parti i Norge.

 • Unge Venstre

  Unge Venstre (UV) eller Norges Unge Venstre er et norsk, liberalt ungdomsparti tilknyttet det politiske partiet Venstre, og ble stiftet 27.

 • Venstre

  Venstre (V) er et sosialliberalt politisk parti i Norge.