Venstre

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Museum Nord

  Fra venstre foran: Astrid

 • Bilde: Akershusbasen

  Venstre Risebro i hovedbygningen

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Ringveien nede fra venstre

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Slottets venstre side med nederste del av Dronningparken øverst til venstre i bildet

  Fra SNL

 • Venstre

  Venstre (V) er Norges eldste politiske parti, stiftet 28. januar 1884. Venstre er et liberalt parti og tilhører den borgerlige blokken. Trine Skei Grande er partileder fra 2010 og var parlamentarisk leder fra 2009 til 2018.Ved stortingsvalget i 2017 fikk Venstre 4,4 prosent oppslutning og åtte representanter, en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng fra valget i 2013, da partiet fikk ni representanter.Etter valget i 2017 vedtok Venstre, i motsetning til Kristelig Folkeparti, å innlede forhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet med sikte på å delta i Regjeringen Solberg.

 • venstre

  Venstre, vanlig betegnelse for politiske partier som har fremtrådt som radikale og liberale. Navnet skyldes at de radikale partier i de franske revolusjonsforsamlinger og senere i kammeret valgte sine plasser til venstre for presidentstolen. .

  Fra wikipedia

 • Høyre og venstre

  Høyre og venstre er relative retninger eller posisjoner.

 • Unge Venstre

  Unge Venstre (UV) eller Norges Unge Venstre er et norsk, liberalt ungdomsparti tilknyttet det politiske partiet Venstre, og ble stiftet 27.

 • Venstre

  Venstre (V) er et sosialliberalt politisk parti i Norge.