Verdensbanken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Verdensbanken

  Verdensbanken er en internasjonal låneinstitusjon som ble etablert i 1944 med hovedkontor i Washington, D.C. Verdensbanken har 189 medlemsland. Norge har vært medlem siden starten. Kristalina Georgieva fra Bulgaria har vært fungerende direktør siden januar 2017.Opprinnelig var det en viktig oppgave for Verdensbanken å bidra til finansiering av gjenoppbyggingen av de krigsrammede land etter andre verdenskrig, men etter hvert har bankens utlånsvirksomhet først og fremst tatt sikte på å dekke utviklingslandenes langsiktige finansieringsbehov.Bankens utlån skal gå til produktive formål og må bidra til å stimulere den økonomiske vekst i landet (se også strukturtilpasningsprogram).Verdensbanken består av International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) og International Development Association (IDA).

 • fattigdom

  Fattigdom er å ha for lite penger og materielle goder til å leve et tilfredsstillende liv. Det er vanlig å skille mellom absolutt og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom er å ikke være i stand til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig. Relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.

  Fra wikipedia

 • Bangladesh

  Folkerepublikken Bangladesh (bangla: Gôno Projātontrī Bānglādesh (গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ)) er en republikk i det sørlige Asia.

 • Spania

  Spania (spansk: España), offisielt Kongeriket Spania (spansk: Reino de España) er et land på Den iberiske halvøy i Sør-Europa.

 • Verdensbanken

  Verdensbanken er fellesbetegnelsen for fem internasjonale organisasjoner som yter finansiell bistand og rådgivning for å fremme økonomisk utvikling og medvirke til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.

Mer om Verdensbanken fra Vox Publicas arkiv