Verdensbanken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Verdensbanken

  Verdensbanken er en er en internasjonal låneinstitusjon som gir lån og teknisk bistand for å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk vekst i utviklingsland. Banken ble etablert i 1944, og har hovedkontor i Washington, D.C. Verdensbanken har 189 medlemsland. For å bli medlem i Verdensbanken må et land først være medlem av Det internasjonale pengefondet (IMF).

 • fattigdom

  Fattigdom er å ha for lite penger og materielle goder til å leve et tilfredsstillende liv. Det er vanlig å skille mellom absolutt og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom er å ikke være i stand til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig. Relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.For å skille fattige fra ikke-fattige trekker man en fattigdomsgrense.

  Fra wikipedia

 • Luxembourg

  Luxemburg, offisielt Storhertugdømmet Luxembourg, er et land i Vest-Europa.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Verdensbanken

  Verdensbanken er fellesbetegnelsen for fem internasjonale organisasjoner som yter finansiell bistand og rådgivning for å fremme økonomisk utvikling og medvirke til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.

Mer om Verdensbanken fra Vox Publicas arkiv