Verdensbanken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Verdensbanken

  Verdensbanken er en internasjonal låneinstitusjon som ble etablert i 1944 med hovedkontor i Washington, D.C. Verdensbanken har 189 medlemsland. Norge har vært medlem siden starten. David R. Malpass fra USA er Verdensbankens president siden 2019. Opprinnelig var det en viktig oppgave for Verdensbanken å bidra til finansiering av gjenoppbyggingen av de krigsrammede land etter andre verdenskrig, men etter hvert har bankens utlånsvirksomhet først og fremst tatt sikte på å dekke utviklingslandenes langsiktige finansieringsbehov.

 • fattigdom

  Fattigdom er å ha for lite penger og materielle goder til å leve et tilfredsstillende liv. Det er vanlig å skille mellom absolutt og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom er å ikke være i stand til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig. Relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.

  Fra wikipedia

 • Liste over land etter BNP per innbygger

  Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet.

 • Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken

  Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken er den niende filmen i den norske serien om Olsenbanden.

 • Verdensbanken

  Verdensbanken er fellesbetegnelsen for fem internasjonale organisasjoner som yter finansiell bistand og rådgivning for å fremme økonomisk utvikling og medvirke til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.

Mer om Verdensbanken fra Vox Publicas arkiv