Vind

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Vind

  Fra Virksomme Ord

 • En frisk vind fra en ny verden

  Naar vi nu gaar igang med stiftelsen av et saadant forbund, er vi ikke et øieblikk i tvil om at det vil være til gavn for vor bevægelse, vore ideer, i det hele for socialdemokratiet i Norge. Vi tror at et saadant forbund er paakrævet, at det har en opgave at løse, og vi er ogsaa i store træk klar over disse.

  Fra SNL

 • vind

  Vind er luft i bevegelse. Oftest er det snakk om bevegelse langs jordoverflaten, altså horisontalt. Med vindretningen mener vi den retning det blåser fra; nord, nordøst, og så videre. Vinden kan også bevege seg oppover (oppvind) eller nedover (fallvind)..

 • Vind

  Vind er en dansk adelsslekt som er kjent siden 1100-tallet. Den nålevende slekten stammer fra Henrik Vind (ca. 1470–1550). Han var farfars far til riksråd Iver Vind (1590–1658), som blant annet eide Kaupanger og Stedje i Sogn, rentemester, riksadmiral Jørgen Vind (1593–1644) og lensherre over Bakke kloster Henrik Vind (1594–1633). Jørgen Vind var far til visekansler Holger Vind (1623–1683), stiftamtmann i Trondheim Joachim Frederik Vind (1634–1687) og oberstløytnant Christian Vind (1637–1686) til Værne kloster.Holger Vind var far til stiftamtmann Frederik Vind (1662–1702) og kommandant i Halden, generalmajor Ove Vind (1665–1722).

  Fra wikipedia

 • Beauforts skala

  Beauforts skala er en skala og måleenhet som brukes for å måle og uttrykke vindstyrke.

 • Fosen Vind

  Fosen Vind er en gruppe av fem, tidligere seks, vindparker i Trøndelag.

 • Vind

  Vind er kvasi-horisontale luftbevegelser i atmosfæren, som kommer av ujevn oppvarming av Jordens overflate.