Vindstrømmene i sanntid

En fantastisk interaktiv datavisualisering: Globale vindstrømmer i nær sanntid.

Verk­tøyene for visu­alis­er­ing av viten­skapelige data er nå blitt så gode at kreativiteten er den største begrensningen. 

Cameron Bec­ca­rio står bak det han ganske enkelt kaller “Earth”, en visu­alis­er­ing av vin­d­strøm­mer og øvrige glob­ale vær­forhold basert på data lev­ert i nær san­ntid fra amerikanske Nation­al Weath­er Service.

Øye­b­likks­bildet under yter ikke orig­i­nalen ret­tfer­dighet, så gå inn på earth.nullschool.net og lek deg med ver­ket — eller bare len deg tilbake og se.

vind_still_by

Klo­den kan lett snur­res og tiltes ved å klikke og dra. Klikk på “Earth” nede til ven­stre for å velge ulike innstill­inger. Bec­ca­rio utvider stadig med ny funksjon­alitet — man kan f.eks. legge på et tem­per­aturlag eller vise sky­er. Eller velge ulike vis­ninger av jordkloden.

Bec­ca­rio har pub­lis­ert koden på Github.

TEMA

V

isualis
ering

10 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen