Tidsskrift

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Tidsskrift

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Helgeland Museum

  Tidsskrift

 • Bilde: Helgeland Museum

  Tidsskrift

 • Bilde: Helgeland Museum

  Tidsskrift

 • Bilde: Helgeland Museum

  Tidsskrift

  Fra SNL

 • tidsskrift

  Tidsskrift, periodisk, dvs. regelmessig, publikasjon som kommer ut med bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig el. hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift). Europas tidsskriftpresse utviklet seg raskt fra slutten av 1600-tallet (første kjente tidsskrift er Journal des savants, Paris, 1665), i den første tiden nærmest utelukkende som en lærd presse.

 • Vidar

  Vidar, antroposofisk tidsskrift utgitt i perioden 1915–40. Utgiver var opprinnelig Anthroposofisk Selskap i Kristiania, redaktør var Fritz Brick. Helga Geelmuyden overtok i 1919, og tidsskriftet hadde i hennes periode (1919–21) undertittelen «Tidskrift utgitt av antroposofer i Norge». På denne tiden var tidsskriftet det første til å skrive om Rudolf Steiners forslag til en ny samfunnsordning, den såkalte tregreningslæren.