Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2010-10-29

MBL kri­tisk til NRKs nettsats­ing mediebedriftene.no: Krev­er rev­ider­ing av NRKs vedtek­ter for å bekrefte ikke-kom­mer­siell rolle. (tags: nrk mediepoli­tikk allmennkringkasting)

 

links for 2010-10-28

Sacharovpriset 2010 till Guiller­mo Far­iñas europarl.europa.eu: EU-par­la­­mentets Sakharov-pris 2010 til den cubanske dis­si­den­ten Guiller­mo Far­iñas. (tags: sakharovprisen guiller­­mo-far­i­­nas cuba ytrings­fri­het pris­er dissidenter)

 

links for 2010-10-22

Offentlig ansat­te har også ytrings­fri­het offentlighet.no: En ansatts adgang til å skrive kro­nikker innen­for eget arbei­ds­felt er meget vid, slår Sivilom­buds­man­nen fast. (tags: offent­lighet ytrings­fri­het ansat­te sivilombudsmannen)

 

links for 2010-10-14

Må per­son­ver­net vike for opphavs­ret­ten? dagbladet.no: Det finnes andre og mer sam­funns­gagn­lige virkemi­dler enn pri­va­tis­ert pirat­jakt, skriv­er Jan Omdahl. (tags: per­son­vern opphavs­rett fildel­ing kulturpolitikk)

 

links for 2010-10-05

Satirisk teg­n­ing stop­pet avis nrk.no: En satirisk teg­n­ing ført i pen­nen av Jan O. Hen­rik­sen førte til at 90.000 utgaver av Uke-Adres­sa ble makulert. (tags: karika­tur­er kurtwest­er­gaard adresseav­isen presse­fri­het selvsensur)

 

links for 2010-10-01

- Å være varsler gir et full­s­tendig kar­ri­erestopp e24.no: De to ansat­te i Gren­land Group som har varslet om angivelig trakasser­ing får det tøft, men­er Per-Yngve Mon­sen. (tags: varsling ytrings­fri­het gren­land­group siemens)

 

links for 2010-09-29

Let’s dance, baby minerva.as: Alt Vilks gjør, teg­ninger, ulike krenkelser, medieopp­tre­den­er, blir en del av kun­stver­ket som hel­het. (tags: larsvilks kun­st ytrings­fri­het karikaturer)

 
 
til toppen