Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-05-18

En annen kli­made­batt forskning.no: Vi stenger nå muligheten for lesere til å kom­mentere kli­maar­tik­ler, skriv­er redak­tør Nina Kris­tiansen. (tags: kli­ma kli­made­batt nettdebatt)

 

links for 2011-05-13

Human-rights abus­es: Noth­ing new under the sun economist.com: Rap­port fra Oslo Free­dom Forum. (tags: ytrings­fri­het men­neskerettigheter) Amnestys årsrap­port 2011 amnesty.no: — Vi befinner oss i en men­neskerettighets-rev­o­lusjon. (tags: amnesty men­neskerettigheter midtøsten)

 

links for 2011-05-05

Klager Bren­n­punkt-doku­­men­­tar om Sre­breni­ca til Kringkast­ingsrådet nhc.no: Hels­ing­forskomi­teen klager også pro­gram­met inn for Pressens Faglige Utvalg. (tags: hels­ing­forskomi­teen bosnia sre­breni­ca folke­mord presseetikk dokumentar)

 

links for 2011-04-22

Chi­na must set Ai Wei­wei free telegraph.co.uk: Kina er blitt ver­dens største trussel mot ytrings­fri­het, skriv­er Salman Rushdie. (tags: ai-wei­wei kina ytrings­fri­het sen­sur salman-rushdie)

 

links for 2011-04-19

Bosni­ans Still Trau­ma­tised by War iwpr.net: Minst ti pros­ent av befolknin­gen i Bosnia har post-trau­­ma­tisk stress etter kri­gen. (tags: bosnia krigs­for­bry­telser psykiske-lidelser traumer sre­breni­ca sarajevo)

 
 
til toppen