links for 2010-10-22

Offentlig ansat­te har også ytringsfrihet offentlighet.no: En ansatts adgang til å skrive kro­nikker innen­for eget arbei­ds­felt er meget vid, slår Sivilom­buds­man­nen fast. (tags: offent­lighet ytrings­fri­het ansat­te sivilom­buds­man­nen)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen