FORFATTER

Red. Vox Publica


567 bidrag

links for 2011-09-20

Online Jour­nal­ism Booms in Egypt, But Not With­out Restric­tion pbs.org: Utvidet, men ikke full presse­fri­het i Egypt. (tags: egypt ara­bisk-vår presse­fri­het ytringsfrihet)

 

links for 2011-08-27

Libyan peo­ple: ‘What we need now is free speech and free thought’ guardian.co.uk: Libyere i Tripoli vil ha demokrati og ytrings­fri­het. (tags: libya demokrati ytrings­fri­het midtøsten nord-afrika)

 

links for 2011-08-26

Bruk­er for mye tid på viten­skapelige pseu­do-debat­ter fritanke.no: Rap­port kri­tis­er­er BBC for over­dreven nøy­tralitet. (tags: forskn­ing medi­er bbc forskn­ings­formidling formidling presseetikk) Under­stand­ing 9/11: A Tele­vi­sion News Archive archive.org: Et TV-arkiv over ter­ro­ran­grepene 11. sep­tem­ber 2001. (tags: video arkiv­er 9–11 11.september ter­ror­isme usa)

 

links for 2011-08-23

Sup­port­ing the past, for­get­ting the future? reutersinstitute.politics. ox.ac.uk: Medi­estøtte fanger ikke opp nye medi­er, vis­er inter­nasjon­al studie. (tags: medi­estøtte press­es­tøtte mediepolitikk)

 

links for 2011-08-17

– Enten lyver dere, eller så er dere uvi­tende! fritanke.no: Lars Gule ut mot kvin­ne­un­dertrykking på debattmøte hos Islam Net. (tags: reli­gion lars-gule kvin­ne­un­dertrykking islam)

 

links for 2011-08-14

Repress­ing the Inter­net, West­ern-Style wsj.com: Autoritære stater føl­ger nøye med på vestlig debatt om overvåk­ing og anonymitet på nett, skriv­er Evge­ny Moro­zov. (tags: moro­zov 22072011 inter­nett overvåkn­ing anonymitet) Hvor­for skal vi holde fast i EU? information.dk: Hvis Europa vil værne om sin ege­nart, må kon­ti­nen­tet udvikle sin han­dlekraft, skriv­er Jür­gen Haber­mas. (tags: eu europa europa­parla­mentet eurokrise […]

 
 
til toppen