Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-06-03

YouTube & Cre­ative Com­mons Part­ner­ship Will Open Cre­ative Flood­gates openculture.com: 10,000 YouTube-video­er med CC-lisens er bare beg­yn­nelsen. (tags: cre­ativecom­mons youtube video kul­tur opphavsrett)

 

links for 2011-06-02

Veg­r­er seg for Midtøsten-debat­ter dagen.no: Skrik­ende behov for alter­na­tive stem­mer og analyser i ord­skiftet om Midtøsten, men­er Cecilie Hellestveit. (tags: israel midtøsten offent­lighet nrk all­mennkringkast­ing debattkultur)

 

links for 2011-05-25

Forfyl­gde akademikarar kan få vern i Noreg nyheter.uib.no: Den norske sek­sjo­nen av Schol­ars at Risk er etablert. (tags: akademia akademisk-fri­het schol­ars-at-risk forskn­ing forskere) – DNS-blokker­ing vil være en katas­trofe digi.no: Eks-sjef i Google men­er at antip­i­rat-forsla­­gene gir et svært dårlig sig­nal. (tags: fildel­ing opphavs­rett ytrings­fri­het google sensur)

 

links for 2011-05-24

Europeisk demokrati under lupen eu-norge.org: Forskn­ing­spros­jek­tet Recon­sti­tut­ing Democ­ra­cy in Europe pre­sen­ter­er sine resul­tater. (tags: eu europa poli­tikk forskn­ing statsvitenskap)

 

links for 2011-05-23

30,000 Twit­ter users could face legal action over gag breach­es independent.co.uk: Retts­farse om ytringer og pri­vatliv i Storbri­tan­nia. (tags: ytrings­fri­het per­son­vern storbri­tan­nia imogen-thomas)

 

links for 2011-05-19

Nye tiltak mot brudd på opphavs­ret­ten regjeringen.no: Åpn­er for blokker­ing av nettst­ed­er. (tags: åndsverklov opphavs­rett sen­sur) Avs­lørende for Kringkast­ingsrådet journalisten.no: Rådet er ingen tro­verdig kri­tik­er av NRK, skriv­er Ter­je Angelshaug. (tags: nrk all­mennkringkast­ing midtøsten israel jour­nal­is­tikk utenriks)

 
 
til toppen