links for 2011-04-17

Hvad stiller ver­den op imod et overgreb information.dk: FN står for­mentlig foran en ny human­itær doktrin. (tags: folke­mord inter­ven­sjon­er libya dok­triner)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen