links for 2011-05-03

The 10 Tools of Online Oppressors cpj.org: Rap­port om nettsen­sur og under­trykking av opposisjon. (tags: inter­nett sen­sur ytrings­fri­het men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen