Aller Media

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Aller Media AS

  Aller Media AS er et norsk mediekonsern med røtter tilbake til 1897. Hovedkontoret ligger i Oslo, men er eid av danske Aller AS. Ved omorganisering i 2024 er de tilsvarende landbaserte selskapene innenfor Aller-konsernet i Norden slått sammen i én enhet, Aller Media Nordic.Det norske selskapet utgir blant annet ukebladet Allers, KK, Se og Hør og Vi over 60.Konsernet eier også Dagbladet, som i 2013 ble kjøpt fra Berner Gruppen.Aller AS har over 600 ansatte i Norge.

 • medier i Danmark

  I Danmark domineres medielandskapet på den ene siden av en rekke private aviser, på den andre av en sterkt statlig finansiert audiovisuell sektor. Mediestøtteordningene er omfattende, både for statlige medier og private medier, og distribueres på en rettferdig og transparent måte. Selv om landet har færre enn seks millioner innbyggere, har det et rikt medietilbud.

  Fra wikipedia

 • Aller Holding

  Aller ⅍ er et internasjonalt mediekonsern (tidligere Aller Holding A/S og enda tidligere Carl Allers Etablissement A/S) som ble stiftet 1873 i København i Danmark av Carl Julius og Laura Aller.

 • Aller Media AB

  Aller Media AB er et svensk forlag som eies av det danske mediehuset Aller Holding.

 • Aller Media AS

  Aller Media AS er et bladforlag i Oslo som eies av Aller Holding.

Mer om Aller Media fra Vox Publicas arkiv