Allmenn stemmerett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • stemmerettens historie i Norge

  Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett. De første hemmelige valgene, der folk kunne stemme anonymt, var i 1885. Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse av demokrati i dag.

 • stemmerett for kvinner i Norge

  I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene.

  Fra wikipedia

 • Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge

  Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge foregikk mellom 1901 og 1913.

 • Kvinnelig stemmerett

  Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser.

 • Stemmerett

  Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ.