ansvarsetikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Harald Ofstad

    Harald Ofstad var ein norsk filosof og samfunnsdebattant. Han klargjorde etiske tenkjemåtar, skreiv om fridom og ansvar, og analyserte nazismen. .