ansvarsetikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Harald Ofstad

    Harald Ofstad var ein norsk filosof og samfunnsdebattant. Ofstad var ein av dei mest profilerte norske moralfilosofane i siste halvdel av 1900-talet. Han budde og arbeidde for det meste i Sverige og gjorde seg merka som forskar, forfattar og samfunnsdebattant i begge land. Ofstad arbeidde særleg med etikk og rettsfilosofi. Han klargjorde etiske tenkjemåtar, skreiv om fridom og ansvar.

  • miljøfilosofi

    Miljøfilosofi er den delen av filosofien som omhandler spørsmål om natur og miljø, og særlig forholdet mellom mennesker og ikke-menneskelige omgivelser som for eksempel dyr, planter, og økosystemer.