Åpen kunnskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • åpen innovasjon

  Åpen innovasjon omfatter at organisasjoner skaffer kunnskap og teknologi utenfra organisasjonen ved innovasjonsaktivitet og at resultater av aktiviteten kan utnyttes utenfor organisasjonen som har utviklet innovasjonen. Åpen innovasjon står i motsetning til lukket innovasjon. Det siste begrepet betyr at innovasjonsaktivitet hovedsakelig skjer internt i en organisasjon.

 • medier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag. Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

  Fra wikipedia

 • Akvifer

  En akvifer eller ferskvannslomme er en bergart eller et sediment (grus/sand) med en betydelig vanngiverevne.

 • Schizofreniprisen

  Schizofreniprisen deles ut hvert år under Nordens største årlige psykiatrikonferanse Schizofrenidagene i Stavanger.

 • Åpen standard

  En åpen standard er en spesifikasjon som er fritt tilgjengelig, som gir fri bruksrett til standarden og som har blitt vedtatt gjennom en prosedyre hvor mange har kunnet øve innflytelse.

Mer om Åpen kunnskap fra Vox Publicas arkiv