Åpen kunnskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • global skeptisisme

  Global skeptisisme betegner en type epistemisk skeptisisme der man benekter eller stiller seg sterkt tvilende til muligheten for å ha kunnskap overhodet. Dette står i kontrast til lokal skeptisisme, der man benekter muligheten for kunnskap innen et nærmere avgrenset område - som for eksempel om fremtiden, om etikk og moral, om religiøse sannheter, og så videre - men hvor man stiller seg åpen for muligheten for kunnskap og erkjennelse om andre områder..

 • desktop publishing

  Desktop publishing, betegnelse på et teknologikonsept for fremstilling av trykksaker og elektroniske publikasjoner basert på standard datautstyr. Begrepet desktop publishing ble introdusert av Paul Brainerd, grunnleggeren av programvareselskapet Aldus (som bl.a. skapte PageMaker, et av de første ombrekkingssystemene for PC). Begrepet stammer fra 1980- og 1990-årene og er særlig knyttet til den raske utbredelsen av personlige datamaskiner (PCer) med grafisk grensesnitt, laserskrivere og enkle, men effektive sideombrekkingsprogrammer.Sammenlignet med tradisjonelt utstyr for produksjon av trykksaker var desktop-utstyret lite i fysisk omfang, rimelig i anskaffelse og enkelt å bruke.

  Fra wikipedia

 • Akvifer

  En akvifer er en bergart eller et sediment (grus/sand) med en betydelig vanngiverevne.

 • Frelsen i hinduismen

  Frelse i hinduismen er å frigjøres fra det evige kretsløpet.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10.

Mer om Åpen kunnskap fra Vox Publicas arkiv