Åpen kunnskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • åpen innovasjon

  Åpen innovasjon omfatter at organisasjoner skaffer kunnskap og teknologi utenfra organisasjonen ved innovasjonsaktivitet og at resultater av aktiviteten kan utnyttes utenfor organisasjonen som har utviklet innovasjonen. Åpen innovasjon står i motsetning til lukket innovasjon. Det siste begrepet betyr at innovasjonsaktivitet hovedsakelig skjer internt i en organisasjon.

 • global skeptisisme

  Global skeptisisme betegner en type epistemisk skeptisisme der man benekter eller stiller seg sterkt tvilende til muligheten for å ha kunnskap overhodet.Dette står i kontrast til lokal skeptisisme, der man benekter muligheten for kunnskap innen et nærmere avgrenset område – som for eksempel om fremtiden, om etikk og moral, om religiøse sannheter, og så videre – men hvor man stiller seg åpen for muligheten for kunnskap og erkjennelse på andre områder..

  Fra wikipedia

 • Akvifer

  En akvifer eller ferskvannslomme er en bergart eller et sediment (grus/sand) med en betydelig vanngiverevne.

 • Schizofreniprisen

  Schizofreniprisen deles ut hvert år under Nordens største årlige psykiatrikonferanse Schizofrenidagene i Stavanger.

 • Åpen standard

  En åpen standard er en spesifikasjon som er fritt tilgjengelig, som gir fri bruksrett til standarden og som har blitt vedtatt gjennom en prosedyre hvor mange har kunnet øve innflytelse.

Mer om Åpen kunnskap fra Vox Publicas arkiv