Åpen kunnskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • global skeptisisme

  Global skeptisisme betegner en type epistemisk skeptisisme der man benekter eller stiller seg sterkt tvilende til muligheten for å ha kunnskap overhodet. Dette står i kontrast til lokal skeptisisme, der man benekter muligheten for kunnskap innen et nærmere avgrenset område – som for eksempel om fremtiden, om etikk og moral, om religiøse sannheter, og så videre – men hvor man stiller seg åpen for muligheten for kunnskap og erkjennelse på andre områder.

 • desktop publishing

  Desktop publishing, eller skrivebordspublisering, er en betegnelse på et teknologikonsept for fremstilling av trykksaker og elektroniske publikasjoner basert på standard datautstyr. Begrepet desktop publishing ble introdusert av Paul Brainerd, grunnleggeren av programvareselskapet Aldus (som blant annet skapte PageMaker, et av de første ombrekkingssystemene for PC).

  Fra wikipedia

 • ProGeo

  ProGEO, The European Association for the conservation of the Geological Heritage, er en europeisk organisasjon med hovedformål å spre kunnskap og arbeide for den del av naturvernet som hører til den geologiske naturverden.

 • Schizofreniprisen

  Schizofreniprisen deles ut hvert år under Nordens største årlige psykiatrikonferanse Schizofrenidagene i Stavanger.

 • Åpen standard

  En åpen standard er en spesifikasjon som er fritt tilgjengelig, som gir fri bruksrett til standarden og som har blitt vedtatt gjennom en prosedyre hvor mange har kunnet øve innflytelse.

Mer om Åpen kunnskap fra Vox Publicas arkiv