Arendalsuka

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Arendalsuka

  Arendalsuka er et årlig politisk arrangement i Arendal i Agder, opprettet i 2012 i hovedsak etter mønster fra den svenske Almedalsveckan.Arendalsuka er lagt til august, og er blitt en viktig møteplass på nasjonalt nivå. Ledende politikere, næringslivstopper og fremtredende debattanter ellers møtes for å drøfte aktuelle samfunnsproblemer. Det har etter hvert blitt vanlig at de norske valgkampene starter i forbindelse med Arendalsuka.Arrangementet er et dugnadsprosjekt, åpent for publikum, og presenterer seg selv som partipolitisk uavhengig.

 • Øystein Djupedal

  Øystein Djupedal er en norsk politiker for Sosialistisk Venstreparti (SV) som representerte Sør-Trøndelag på Stortinget fra 1993 til 2009 og var kunnskapsminister i regjeringen Stoltenberg fra 2005 til 2007. Han var nestleder i SV fra 1997 til 2005. Fra 2009 til 2015 var han fylkesmann i Aust-Agder.Djupedal var en sentral initiativtaker bak Arendalsuka, og var leder for programkomiteen fra oppstarten i 2012 til 2019.

  Fra wikipedia

 • Arendalsuka

  Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer.

 • Barnas klimapanel

  Barnas Klimapanel er ei nasjonal gruppe i Norge som består av åtte barn som er demokratisk valgt av miljøagentene sine medlemmer.

 • Per Sandberg

  Per Sandberg (født 6.