Arne Næss

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Favne så bredt og rekke så mye

  Kjære Ragnar og Lotte; Kjære Kit-Fai; Kjære familie og venner av Arne Næss. Vi samles ved Arne Næss sin båre i respekt for et langt liv som ga mye til mange.

  Fra SNL

 • Arne Næss

  Arne Næss var en norsk filosof som var en de mest innflytelsesrike intellektuelle i Norge i andre halvdel av 1900-tallet. Gjennom Næss' innflytelse fikk analytisk filosofi en dominerende stilling i Norge i tiårene etter andre verdenskrig. Han var også kjent som fjellklatrer, friluftsmann og aktivist i norsk natur- og miljøvern. I Norge ble han særlig kjent gjennom sin deltakelse i aksjonene mot utbyggingen av Mardøla (1970) og Alta (1979–1981, se Alta-saken).

 • Arne Næss jr.

  Arne Næss jr. var en norsk skipsmegler, fjellklatrer og investor. Han er hovedsakelig kjent for sitt virke innen shippingbransjen, men også for sine bragder som fjellklatrer..