Arne Næss

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Arne Næss

    Arne Næss var en norsk filosof som var en de mest innflytelsesrike intellektuelle i Norge i andre halvdel av 1900-tallet. Gjennom Næss' innflytelse fikk analytisk filosofi en dominerende stilling i Norge i tiårene etter andre verdenskrig. Han var også kjent som fjellklatrer, friluftsmann og aktivist i norsk natur- og miljøvern. I Norge ble han særlig kjent gjennom sin deltakelse i aksjonene mot utbyggingen av Mardøla (1970) og Alta (1979–1981, se Alta-saken).

  • Arne Næss jr.

    Arne Næss jr. var en norsk skipsmegler, reder, investor og fjellklatrer. Han er hovedsakelig kjent for sitt virke innen skipsfartsbransjen, først med New York og senere med London som hovedkvarter, men også for sine bragder som fjellklatrer. Han omkom i en klatreulykke nær Cape Town i Sør-Afrika i 2004.