Arne Næss

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Favne så bredt og rekke så mye

  Kjære Ragnar og Lotte; Kjære Kit-Fai; Kjære familie og venner av Arne Næss. Vi samles ved Arne Næss sin båre i respekt for et langt liv som ga mye til mange.

  Fra SNL

 • Arne Næss

  Arne Næss var professor i filosofi ved Universitet i Oslo i perioden 1939 til 1970. Gjennom sin lærebok til examen philosophicum, En del elementære logiske emner, og pensumboken Filosofiens historie hadde han stor innflytelse på norsk universitetsutdannelse. Han regnes som grunnleggeren av dypøkologien som filosofisk retning. Næss ble doctor philosophiae med avhandlingen Erkenntnis und wissenschaftliches Verhalten i 1936 etter et studieopphold i Wien.

 • Arne Næss jr.

  Arne Næss jr. var en norsk skipsmegler, fjellklatrer og investor. Han er hovedsakelig kjent for sitt virke innen shippingbransjen, men også for sine bragder som fjellklatrer. .