Barn

Se også: Barn (andre betydninger) Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Mor og barn - Marit Janson med barn

 • Bilde: Akershusbasen

  Større barn bærer et lite barn

 • Bilde: Glomdalsmuseet

  Bukse, barn

 • Bilde: Glomdalsmuseet

  Votter, barn

  Fra SNL

 • barn

  Barn, mindreårige personer. .

 • barn

  Barn, symbol b, arealenhet som brukes i kjerne- og elementærpartikkelfysikk. Enheten brukes for å angi tverrsnittet av partikler (atomkjerner) og virkningstverrsnitt, og tilsvarer omtrent tverrsnittet til en tyngre atomkjerne som for eksempel uran.         1 b = 10−28 m2 = 100 fm2 = 100 kvadratfemtometer  (1 fm2 = 10-15 × 10-15 m2). Enheten er ikke en SI-enhet, men aksepteres for bruk sammen med SI-prefikser.

  Fra wikipedia

 • Barn

  Se også: Barn (andre betydninger) Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet.

 • Barne-TV (NRK)

  Barne-TV er betegnelsen på TV-programmer på NRK for målgruppen 2–7 år.

 • Verdens Barn

  Verdens Barn er en norsk organisasjon for utenlandsadopsjon.