Barn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • barn

  Barn er mindreårige personer..

 • barn

  Barn er en arealenhet som brukes i kjerne- og elementærpartikkelfysikk. Enheten brukes for å angi tverrsnittet av partikler (atomkjerner) og virkningstverrsnitt, og tilsvarer omtrent tverrsnittet til en tyngre atomkjerne som for eksempel uran. Symbolet for barn er b. Enhetsverdien til barn er fastsatt til: 1 b = 10⁻²⁸ kvadratmeter (m²) = 100 kvadratfemtometer (100 fm²) Enheten er ikke en SI-enhet, men aksepteres for bruk sammen med SI-prefikser.

  Fra wikipedia

 • Barn

  Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet.

 • Barne-TV (NRK)

  Barne-TV er betegnelsen på TV-programmer på NRK for målgruppen 4–12 år.

 • Utenomekteskapelige barn

  Utenomekteskapelig, også kalt uekte, barn, betegner barn som er født utenfor ekteskap (uektefødt/ektefødt).