Barn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • barn

  Barn er en arealenhet som brukes i kjerne- og elementærpartikkelfysikk. Symbolet for barn er b. Enheten brukes for å angi tverrsnittet av partikler (atomkjerner) og virkningstverrsnitt, og tilsvarer omtrent tverrsnittet til en tyngre atomkjerne som for eksempel uran. Enhetsverdien til barn er fastsatt til: 1 b = 10−28 m2 = 100 fm2 = 100 kvadratfemtometer Enheten er ikke en SI-enhet, men aksepteres for bruk sammen med SI-prefikser.

 • barneoppdragelse

  Barneoppdragelse er den samlede veiledningen barn og unge får til å mestre livet og utvikle seg til voksne, selvstendige mennesker. Formidling av holdninger, normer, verdier, kunnskaper og ferdigheter som er viktige i den kulturen barnet vokser opp i er sentralt i barneoppdragelsen. Derfor er oppdragelse alltid et kulturavhengig fenomen. Oppdragelse kan omhandle alle sider ved personligheten, for eksempel kan man snakke om intellektuell, følelsesmessig, moralsk, estetisk og religiøs oppdragelse.

  Fra wikipedia

 • Barn

  Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet.

 • Barne-TV (NRK)

  Barne-TV er betegnelsen på TV-programmer på NRK for målgruppen 4–12 år.

 • Mari Maurstad

  Mari Maurstad (født 17.