Bistand

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • utviklingsbistand

  Utviklingsbistand er internasjonal bistand, altså ressursoverføring mellom stater, som har til formål å bidra til bedre sosiale og økonomiske forhold og på sikt avskaffe fattigdom i utviklingsland.Utviklingsbistand var tidligere mest kjent som utviklingshjelp (u-hjelp) og omtales i dag oftest bare som bistand, selv om bistand også kan ha andre formål..

 • utviklingssamarbeid

  Utviklingssamarbeid er en samlebetegnelse på virksomhet som har til formål å bidra til bedre sosiale og økonomiske forhold i utviklingsland. Ordet brukes mest om statlig finansiert virksomhet, men private, ideelle organisasjoner driver lignende arbeid, ofte delfinansiert med offentlige midler.Den vanligste form for utviklingssamarbeid er internasjonal bistand, også kjent som utviklingshjelp, enten direkte til mottakerlandet eller via andre organisasjoner som FN, Verdensbanken og ideelle organisasjoner.

  Fra wikipedia

 • Arfan Bhatti

  Arfan Qadeer Bhatti (født 1977) er en norsk islamist, kjent for å ha medvirket til skudd mot synagogen i Oslo i september 2006.

 • Bistand

  Bistand, eller utviklingssamarbeid, beskriver overføringer fra ett eller flere land, offentlige, private eller overnasjonale organisasjoner til enkeltland eller grupper av mottagerland.

 • Eurovision Song Contest 2024

  Eurovision Song Contest 2024 var den 68.

Mer om Bistand fra Vox Publicas arkiv