Bistand

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Hadeland Folkemuseum

  "Klar og usvigelig veiledning til fred" Udvalg af C. O. Rosenius's Skrifter ved bistand af sognepræst Laache. 2det oplag

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Bilde

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Diplom

 • Bilde: Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum

  Bokstøtte

  Fra SNL

 • utviklingsbistand

  Utviklingsbistand er internasjonal bistand, altså ressursoverføring mellom stater, som har til formål å bidra til bedre sosiale og økonomiske forhold og på sikt avskaffe fattigdom i utviklingsland. Utviklingsbistand var tidligere mest kjent som utviklingshjelp (u-hjelp) og omtales i dag oftest bare som bistand, selv om bistand også kan ha andre formål..

 • utviklingssamarbeid

  Utviklingssamarbeid er en samlebetegnelse på virksomhet som har til formål å bidra til bedre sosiale og økonomiske forhold i utviklingsland. Ordet brukes mest om statlig finansiert virksomhet, men private, ideelle organisasjoner driver lignende arbeid, ofte delfinansiert med offentlige midler.Den vanligste form for utviklingssamarbeid er internasjonal bistand, også kjent som utviklingshjelp, enten direkte til mottakerlandet eller via andre organisasjoner som FN, Verdensbanken og ideelle organisasjoner.

  Fra wikipedia

 • Bistand

  Bistand, eller utviklingssamarbeid, beskriver overføringer fra ett eller flere land, offentlige, private eller overnasjonale organisasjoner enkeltland eller grupper av mottagerland.

 • Bistandsinstruksen

  Bistandsinstruksen er regelverket som regulerer hvordan militære avdelinger kan støtte politiet i Norge.

 • Marshallplanen

  Marshallplanen, også kalt Marshallhjelpen, offisielt European Recovery Program (ERP), var et amerikansk hjelpeprogram for Europa som følge av ødeleggelsene under andre verdenskrig.

Mer om Bistand fra Vox Publicas arkiv