Bonnier Media

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Vi i Villa

  Vi i Villa er et magasin og et nettsted som retter seg mot huseiere. Det utgis av Bonnier Media AS, som er et datterselskap av Bonnierkonsernet.Bladet er reklamefinansiert, utgis 4 ganger per år og distribueres gratis til huseiere. Opplaget er i 2018 på 730 000.I november 2018 ble det kjent at Bonnier Media legger ned i Norge. Det er derfor usikkert om Vi i Villa vil fortsette utgivelsene..

 • Tara

  Tara er et magasin som utgis av Bonnier Media. Bladet har kvinner over 40 år som målgruppe. Tara ble først utgitt i Sverige fra 2000. Bladet kom i norsk utgave fra 2005 med 18 nummer i året. Opplaget i Norge var i 2017 på 33 200. Tara gir også ut interiørmagasinet Tara Hjem med to utgaver i året, i et opplag på 27 000 i 2017. Sjefredaktør for den norske utgaven er Torunn Pettersen.I november 2018 ble det kjent at Bonnier Media legger ned i Norge.

  Fra wikipedia

 • Bonnie Tyler

  Bonnie Tyler (født Gaynor Hopkins 8.

 • Bonnier Media

  Bonnier Media er et forlag under det svenske Bonnier-konsernet, som er et av Nordens største mediekonsern.

 • Vi i villa

  Vi i villa er et reklamefinansiert boligmagasin utgitt av Bonnier Media og distribuert av Posten Norge.