Bonnier Media

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i Sverige

  Sverige har et rikt og mangfoldig medietilbud på svensk og et godt utbygget internett. Landet har høy grad av pressefrihet og folk har stor tillit til redaktørstyrte medier. Sverige har allmennkringkastere og et system for pressestøtte. På 2020-tallet har nesten alle svensker smarttelefon og tilgang på nett og mediebruken skjer oftest via skjermer.

 • Bonnier Books

  Bonnier Books er en forlagsgruppe som er en del av det svenske konsernet Bonnier AB. Bonnier Books er den ledende forlagsgruppen i Norden og en av de ledende i Tyskland. Virksomhetsområdet omfatter forlag og bokklubber.I Bonnier Books inngår Bonnier Books (Finland) med blant annet forlagene WSOY, Tammi og Kirja. Bonnier Media (Tyskland) med forlagene arsEdition, Carlsen and Thienemann, Piper Verlag og Ullstein Buchverlage.

  Fra wikipedia

 • Bonnier

  Bonnier AB (IPA: [ˈbʊnˈniːr]; Også kjent som Bonnier Group) er et familieeid mediekonsern med base i Sverige.

 • Foreningen Norsk Ukepresse

  Foreningen Norsk Ukepresse eller Norsk Ukepresse var tidligere en selvstendig bransjeorganisasjon for magasin- og ukebladforlag.

 • Tara Frisk

  Tara Frisk er et norsk magasin med stoff om helse og livsstil som ble lansert i 2012.