Christian Frederik

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Christian Frederik

  Christian Frederik var konge av Norge i 1814 og av Danmark i perioden 1839–1848. Han kom til å spille en helt avgjørende rolle for Norges skjebne i 1814, da unionen med Danmark ble oppløst. Han spilte en sentral rolle i utformingen av norsk politikk i forbindelse med oppløsningen av unionen og selvstendighetskampen som fulgte. Fra mai til oktober 1814 var Christian Frederik konge i et selvstendig Norge.Christian Frederik ble norsk stattholder i 1813.

 • Frederik Christian 2.

  Frederik Christian 2 var hertug av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Han arvet i 1794 slektens hertugdømme og bygde ut slottet Augustenborg.Frederik Christian 2 ble i 1786 medlem av statsrådet. Her gjorde han særlig en innsats for undervisningsspørsmål og ble i 1805 president i den nyopprettede direksjon for universitetet og de lærde skoler.

  Fra wikipedia

 • Christian Frederik

  Christian Frederik (1786–1848) var regent i to adskilte tidsperioder, først som regent av Norge og deretter konge av Danmark.

 • Frederik VI av Danmark og Norge

  Frederik VI (født 28.

 • Haakon VII

  Haakon VII (født Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, prins av Danmark; 1872–1957) var Norges konge fra 1905 til 1957.