Christian Frederik

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Christian Frederik

    Christian Frederik var konge av Norge i 1814 og av Danmark i perioden 1839–1848. Christian Frederik var født i ekteskapet mellom arveprins Frederik og Sophie Frederikke av Mecklenburg-Schwerin, men hans biologiske far var etter all sannsynlighet arveprinsens adjutant Frederik von Blücher (1760–1806). Christian Frederik fikk en grundig utdannelse og hans interesse ble tidlig vakt for kunst og vitenskap, særlig naturvitenskap.

  • Frederik Christian 2.

    Frederik Christian 2 var hertug av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Han arvet i 1794 slektens hertugdømme og bygde ut slottet Augustenborg.Frederik Christian 2 ble i 1786 medlem av statsrådet. Her gjorde han særlig en innsats for undervisningsspørsmål og ble i 1805 president i den nyopprettede direksjon for universitetet og de lærde skoler.