Christian Frederik

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • 1814

    I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i København.

  • Frederik Christian 2

    Frederik Christian 2, hertug av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Han arvet 1794 slektens hertugdømme og bygde ut slottet Augustenborg. Medlem av statsrådet 1786, gjorde her særlig en innsats for undervisningsspørsmål og ble 1805 president i den nyopprettede direksjon for universitetet og de lærde skoler. Han var sterkt interessert i reformer innenfor det lærde skolevesen, og offentliggjorde en rekke artikler i tidsskriftet Minerva.