Committee to Protect Journalists

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Committee to Protect Journalists

    Fra SNL

  • Komiteen for journalisters beskyttelse

    Komiteen for journalisters beskyttelse, Committee to Protect Journalists (CPJ), er en uavhengig, internasjonal ideell organisasjon som arbeider for pressefrihet. Organisasjonen blir iblant referert til som «Journalistikkens Røde Kors». Joel Simon har ledet organisasjonen siden 2006. CPJ ble grunnlagt av en gruppe nord-amerikanske utenrikskorrespondenter i 1981 som en reaksjon mot økende trakassering av journalister i autoritære regimer.

  • Rwanda

    Rwanda er en republikk i Sentral-Afrika som grenser til Uganda i nord, Tanzania i øst, Burundi i sør og Den demokratiske republikken Kongo i vest. Befolkningen består av hutuer, tutsier og twa, men det er omdiskutert hvorvidt hutuer og tutsier er forskjellige folkeslag. Rwanda var et kongedømme, styrt av et aristokrati bestående av tutsier. I 1890 ble Rwanda en del av Tysk Øst-Afrika, sammen med Tanzania og Burundi.