Committee to Protect Journalists

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Committee to Protect Journalists

    Fra SNL

  • Rwanda

    Rwanda, republikk i Sentral-Afrika, som grenser til Uganda i nord, Tanzania i øst, Burundi i sør og Den demokratiske republikken Kongo i vest. Befolkningen består av hutuer, tutsier og twa, men det er omdiskutert hvorvidt hutuer og tutsier er forskjellige folkeslag. Rwanda var et kongedømme, styrt av et aristokrati bestående av tutsier. I 1890 ble Rwanda en del av Tysk Øst-Afrika, sammen med Tanzania og Burundi.

  • Massemedier i Ukraina

    Ukrainske massemedier har gjennomgått fundamentale endringer siden landet ble uavhengig i 1991. De viktigste endringene har vært knyttet til overgangen fra sensur til full ytringsfrihet, utvikling av markedsøkonomi og åpning for privateide medier, og utviklingen av ukrainske medier i konkurranse med russiske. Utviklingen har ført til større grad av pressefrihet enn i mange av de andre nabolandene i det tidligere Sovjetunionen, men denne trues av private interesser som særlig bruker TV-stasjoner for å fremme sin politiske agenda.