Journalister under ild

Prisbelønte journalister fra Colombia, Jemen og Gambia forteller om sine erfaringer med sensur og farlige arbeidsforhold i et felles intervju.

Den ame­ri­kans­ke uav­hen­gi­ge orga­ni­sa­sjo­nen Com­mittee to Pro­tect Jour­na­lists deler hvert år ut en presse­fri­hets­pris. I år gikk den til fire jour­na­lis­ter. En av dem, Atwar Bahjat, får pri­sen post­humt. Hun ble drept på jobb for TV-kana­len Al-Ara­bi­ya i Sam­ar­ra, Irak i febru­ar.

Tids­skrif­tet For­eign Poli­cy har sam­let de tre gjen­le­ven­de vin­ner­ne, Jesús Abad Colo­ra­do fra Colom­bia, Jamal Amer fra Jemen og Madi Ceesay fra Gam­bia, til et fel­les inter­vju. De tre ble blant mye annet spurt om uten­lands­ke jour­na­lis­ter gir et skjevt bil­de av det som fore­går i lan­de­ne deres. Her er Ceesays svar:

Gam­bia is sim­ply under­re­ported. The [inter­na­tio­nal] media, espec­ial­ly the Ame­ri­can media, do not real­ly report on us. Though small, we’re uni­que in some cases. The­re is a lot of press har­ass­ment, so if other media focus on jour­na­lists in Gam­bia, it would do us good. If oppres­si­ve laws and har­ass­ment in the media are regu­lar­ly reported in inter­na­tio­nal media, obvious­ly that can help us.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen