Journalister under ild

Prisbelønte journalister fra Colombia, Jemen og Gambia forteller om sine erfaringer med sensur og farlige arbeidsforhold i et felles intervju.

Den amerikanske uavhengige organ­isas­jo­nen Com­mit­tee to Pro­tect Jour­nal­ists del­er hvert år ut en presse­fri­het­spris. I år gikk den til fire jour­nal­is­ter. En av dem, Atwar Bah­jat, får prisen posthumt. Hun ble drept på jobb for TV-kanalen Al-Ara­biya i Samar­ra, Irak i februar.

Tidsskriftet For­eign Pol­i­cy har sam­let de tre gjen­levende vin­nerne, Jesús Abad Col­orado fra Colom­bia, Jamal Amer fra Jemen og Madi Ceesay fra Gam­bia, til et felles inter­vju. De tre ble blant mye annet spurt om uten­landske jour­nal­is­ter gir et skjevt bilde av det som foregår i lan­dene deres. Her er Ceesays svar:

Gam­bia is sim­ply under­re­port­ed. The [inter­na­tion­al] media, espe­cial­ly the Amer­i­can media, do not real­ly report on us. Though small, we’re unique in some cas­es. There is a lot of press harass­ment, so if oth­er media focus on jour­nal­ists in Gam­bia, it would do us good. If oppres­sive laws and harass­ment in the media are reg­u­lar­ly report­ed in inter­na­tion­al media, obvi­ous­ly that can help us.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen