Datalagring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Datalagring

  Fra SNL

 • nanoteknologi

  Nanoteknologi, fagområde der det bevisst arbeides med atomer, molekyler og enheter med nanometer (nm) dimensjoner (1 nm = 10–9 m). Normalt begrenser man begrepet til å gjelde strukturer mindre enn 100 nm. Nanoteknologi benyttes for å konstruere, manipulere og anvende materialer og systemer med nye mekaniske, funksjonelle og biologiske egenskaper. Ved å gjøre små endringer på nanonivå kan man oppnå store resultater på makronivå.

 • RAID

  RAID, fellesbetegnelse på metoder for samkjøring av datalagringsenheter for å oppnå økt ytelse eller feiltoleranse eller begge deler. RAID-algoritmene ble utviklet for magnetisk disk, men metodene er generelt anvendbare for alle lagertyper. RAID er en forkortelse for Redundant Arrays of Inexpensive Disks.RAID lagrer tilhørende data på flere disker.

  Fra wikipedia

 • Blokk (datalagring)

  Innenfor informatikk, spesielt dataoverføring og datalagring, er en blokk, også kalt for en fysisk databank, en sekvens av byter og biter, som vanligvis inneholder et antall databanker, som er av en viss størrelse, vanligvis kalt blokkstørrelse.

 • Datalagring

  Datalagring er lagring av elektroniske data, normalt brukt om lagring av trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon (telefoni, e-post, internettrafikk).

 • Nettskyen

  Nettskyen eller bare skyen (fra engelsk cloud computing) er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på tjenere («servere») i eksterne tjenerparker tilknyttet internett, også kjent som skytjenester.

Mer om Datalagring fra Vox Publicas arkiv