Datalagring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Datalagring

  Fra SNL

 • nanoteknologi

  Nanoteknologi, fagområde der det bevisst arbeides med atomer, molekyler og enheter med nanometer (nm) dimensjoner (1 nm = 10–9 m). Normalt begrenser man begrepet til å gjelde strukturer mindre enn 100 nm. Nanoteknologi benyttes for å konstruere, manipulere og anvende materialer og systemer med nye mekaniske, funksjonelle og biologiske egenskaper.

 • RAID

  RAID, fellesbetegnelse på metoder for samkjøring av datalagringsenheter for å oppnå økt ytelse eller feiltoleranse eller begge deler. RAID-algoritmene ble utviklet for magnetisk disk, men metodene er generelt anvendbare for alle lagertyper. RAID er en forkortelse for Redundant Arrays of Inexpensive Disks. RAID lagrer tilhørende data på flere disker.

  Fra wikipedia

 • Datalagring

  Datalagring er lagring av elektroniske data, normalt brukt om lagring av trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon (telefoni, e-post, internettrafikk).

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT), er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.

 • Maskinvare

  Maskinvare (engelsk: hardware) er de fysiske delene en datamaskin eller annen teknologisk innretning består av.

Mer om Datalagring fra Vox Publicas arkiv