Datalagring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Datalagring

  Fra SNL

 • alternativ datalagring

  Alternativ datalagring er datalagringsmetoder som baserer seg på andre fysiske fenomener enn de vanligste datalagrene i dag, altså SSD-er og harddisker. Et eksempel på alternativ datalagring er DNA-datalagring.Alternativ datalagring tar sikte på å bruke nye teknikker og effekter, særlig fra nanoteknologi, for å utvikle datalagre med bedre spesifikasjoner, særlig økt lagringskapasitet.

 • nanoteknologi

  Nanoteknologi er et fagområde der det bevisst arbeides med atomer, molekyler og strukturer med nanometer (nm) dimensjoner (1 nm = 10–9 m). Normalt begrenser man begrepet til å gjelde strukturer mindre enn 100 nm. Nanoteknologi benyttes for å konstruere, manipulere og anvende materialer og systemer med nye mekaniske, funksjonelle og biologiske egenskaper.

  Fra wikipedia

 • Blokk (datalagring)

  Innenfor informatikk, spesielt dataoverføring og datalagring, er en blokk, også kalt for en fysisk databank, en sekvens av byter og biter, som vanligvis inneholder et antall databanker, som er av en viss størrelse, vanligvis kalt blokkstørrelse.

 • Datalagring

  Datalagring er lagring av elektroniske data, normalt brukt om lagring av trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon (telefoni, e-post, internettrafikk).

 • Nettskyen

  Nettskyen eller bare skyen (fra engelsk cloud computing) er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på tjenere («servere») i eksterne tjenerparker tilknyttet internett, også kjent som skytjenester.

Mer om Datalagring fra Vox Publicas arkiv