Dataspill

Videospill eller dataspill (ofte også kalt TV-spill) er spill der deltakeren bruker elektronisk utstyr og en bildeskjerm. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • dataspill

  Dataspill, også kalt videospill, er spill og andre interaktive opplevelser som spilles ved hjelp av elektronisk utstyr. Spillene er programmer som kjøres på en datamaskin, enten i form av en personlig datamaskin, en dedikert spillkonsoll eller en mobiltelefon. Handlingen i et dataspill blir som regel vist på en skjerm hvor spilleren kan se hva som foregår.

 • spillbarhet

  Spillbarhet er en betegnelse for det interaktive aspektet ved dataspill. Alt spilleren kan foreta seg i et dataspill, er en del av spillbarheten til spillet. Siden interaktivitet impliserer gjensidig påvirkning, vil også det som skjer i spillet som et resultat av spillerens handlinger kunne betraktes som en del av spillbarheten. I ulike spill kan spillbarheten for eksempel bestå av elementer som løping, hopping, skyting, bygging, klatring og mye mer.

  Fra wikipedia

 • Fate (dataspill)

  Fate er et action-rollespill 2005 til PC gitt ut av WildTangent.

 • Ratt

  Et ratt kan vise til et styrehjul på brukt for å operere kjøretøy og andre fartøy, eksempelvis bilratt eller båtratt.Rattet er ment å opereres av sjåføren, og brukes som styresignal til resten av styringssystemet på de fleste moderne biler med manuell styring.

 • Videospill

  Videospill eller dataspill (ofte også kalt TV-spill) er spill der deltakeren bruker elektronisk utstyr og en bildeskjerm.