Ukens medienyheter: Dataspill, falske nyheter og Facebook

Nye tall viser at mange unge bruker penger når de spiller dataspill, WhatsApp ønsker å bremse forekomsten av falske nyheter og Facebook etterforskes. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica. 


Seks av ti unge dataspillere bruker penger når de spiller

Nesten ni av ti norske barn mel­lom ni og 18 år spiller dataspill, og over halv­parten av disse bruk­er penger når de spiller. Det vis­er den siste del­rap­porten i Barn og medi­er-under­søkelsen fra Medi­etil­synet. Penge­bruken skjer blant annet ved kjøp av spill­gjen­stander eller såkalte forun­dringspakker. Det er flere gut­ter enn jen­ter som bruk­er penger når de spiller, mens ellers er kjønns­forskjel­lene i dataspill i ferd med å utjevne seg. 

LES MER HOS MEDIETILSYNET (07/04/2020)


WhatsApp skal bremse falske nyheter

What­sApp gjør nå tiltak for å bremse spred­ning av falske nyheter. En meld­ing som har blitt videre­sendt mange ganger, kan nå bare sendes videre til én per­son av gan­gen. På denne måten håper sel­skapet å gjøre det vanske­ligere med mass­espred­ning av meldinger, en metode som ofte brukes til å spre falske nyheter. Blant annet har meldinger om at utbyg­gin­gen av 5G er skyld i korona-epi­demien(!) spredd seg raskt, og ført til hærverk på 5G-master. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (07/04/2020)


EU trapper opp Facebook-etterforskning

EU har nå sendt ut en omfat­tende spør­re­un­der­søkelse til Face­books konkur­renter på området dig­i­tale marked­splass­er. Under­søkelsen er blant annet sendt til Schib­st­ed, som eier Finn og de inter­nasjonale marked­splassene i Adev­in­ta. For­målet er å kart­legge effek­ten av etab­lerin­gen av Face­book Mar­ket­places i 2016. Face­book er blitt anklaget for å utnytte data fra sin posisjon som sosialt medi­um num­mer én i lanserin­gen av nye tjen­ester, noe som kan være brudd på EUs konkurranselover. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (07/04/2020)


Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter. 

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen