FORFATTER

Lene Tøftestuen
Lene Tøftestuen

Student i digital kultur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.


1 bidrag

Gratisapper er ikke gratis

Da det ble avslørt at Face­bo­ok had­de gitt Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca til­gang til pri­vat infor­ma­sjon om 50 mil­lio­ner av sine bru­ke­re, valg­te man­ge å slet­te pro­fi­le­ne sine. Men hva med alle de and­re appe­ne som har til­gang til data­ene våre?

 
 
til toppen