Diskriminering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Soknepresten i Oppdal foreslår eget utvalg mot diskriminering i kirken.

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Kort

 • Bilde: Universitetsbiblioteket i Bergen

  Kim Frieles arkiv - en del av Norges dokumentarv

 • Bilde: Kulturminneåret 2009

  Ikke mobb kameraten min

  Fra SNL

 • diskriminering

  Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering.

 • likestillings- og diskrimineringsloven

  Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet.Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering.

  Fra wikipedia

 • Forskjellsbehandling

  Forskjellsbehandling eller diskriminering er et sosialt og politisk fenomen som innebærer at en person eller gruppe av personer særbehandles eller behandles på særskilt vis kun eller hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper.

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalg

  Kommunestyre- og fylkestingsvalg er allmenne valg til kommunestyrer og fylkesting i Norge.

 • Likestilling

  Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder.