FORFATTER

Øystein Skotheim

Medarbeider i Raftostiftelsens sekretariat.

http://www.rafto.no/


43 bidrag

Ingen frihetsfakkel

De sis­te uke­ne har kine­sis­ke myn­dig­he­ter slått vold­somt ned på fre­de­li­ge demon­stran­ter i Tibet. Raft­opris­vin­ner Rebi­ya Kade­er har ingen tro på en for­so­nen­de OL-fak­kel.

 
 
til toppen