EØS

EØS-avtal­en er en avtale mel­lom EFTA-lan­dene Norge, Island og Liecht­en­stein og EUs 28 medlem­s­land, og dan­ner EØS-området. EØS-avtal­en er hov­ed­fun­da­mentet i norsk tilknyt­ning til EU.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), engelsk: European Economic Area (EEA), er en folkerettslig avtale mellom EU og tre av medlemsstatene i EFTA (Norge, Island og Liechtenstein).

 • EØS-midlene

  EØS-midlene er Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

 • Pass i EØS

  Pass utstedt av medlemslandene i EØS, altså landene i Den europeiske union, Island, Liechtenstein og Norge, eller Sveits, kan bli brukt av statsborgerne for å utøve friheten til bevegelse i EØS og Sveits.