EØS

EØS-avtal­en er en avtale mel­lom EFTA-lan­dene Norge, Island og Liecht­en­stein og EUs 28 medlem­s­land, og dan­ner EØS-området. EØS-avtal­en er hov­ed­fun­da­mentet i norsk tilknyt­ning til EU.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • EØS-avtalen

  Senterpartiets landsstyre innkalles ikke ekstraordinært i utrengsmål. Når vi nå har valgt å gjøre det er det selvsagt utfra vår vurdering av EF-sakens betydning, og viktigheten av å gjennomdrøfte EØS-avtalen i partiets høyeste organ mellom landsmøtene.

 • EØS-avtalen er vedtatt

  Det er vanlig at når Senterpartiets landsstyremøte samles på dette tidspunkt, er det stor interesse for vår politikk. Statsbudsjettet er lagt fram og vanligvis er det jo det vi konsentrerer oss om på disse landsstyremøtene.

 • EØS-avtalen: Gir den rom for en aktiv europapolitikk?

  Kjære venner, Man skal ikke bli forledet av datoen 1. april.

  Fra SNL

 • EØS-avtalen

  Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge (Sveits er med i EFTA, men ikke i EØS). Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA-landene til en del av EUs indre marked.

 • EØS-borgere

  EØS-borgere er statsborgere av land som omfattes av EØS-samarbeidet mellom EU og EFTA. Norge er en del av EØS-samarbeidet, og alle norske statsborgere er derfor EØS-borgere.Som EØS-borger har man egne rettigheter i EØS-området. EØS-borgere trenger ikke søke oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse, men kan bevege seg fritt mellom EØS-landene. Reglene for bortvisning og utvisning er også mindre strenge for EØS-borgere enn andre utlendinger.I 2020 ble det registrert oppholdsrett til nær 20 000 EØS-borgere i Norge.

  Fra wikipedia

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), engelsk: European Economic Area (EEA), er en folkerettslig avtale mellom EU og tre av medlemsstatene i EFTA (Norge, Island og Liechtenstein).

 • EØS-midlene

  EØS-midlene er Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

 • Nasjonalt ID-kort

  Et nasjonalt ID-kort er et legitimasjonskort utstedt av nasjonale myndigheter.