ESA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • issa

  Issa er en folkegruppe i det nordvestlige Somalia og de tilstøtende deler av Djibouti, særlig i og omkring hovedstaden Djibouti. Issa er den største gruppen innenfor dir-grenen av somalifolket. De aller fleste er muslimer. .

 • Esa

  Esa er eit mannsnamn som er finsk kjæleform av Esaias og Esko.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske romfartsorganisasjon

  Den europeiske romfartsorganisasjon (engelsk: European Space Agency, ESA; fransk: Agence spatiale européenne, ASE) er en samarbeidsorganisasjon mellom 22 europeiske land med utforskning av verdensrommet som formål.

 • EFTA

  Det europeiske frihandelsforbund (engelsk: European Free Trade Association; forkortet EFTA) er en mellomstatlig organisasjon bestående av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

 • EFTAs overvåkningsorgan

  ESA kan også vise til Den europeiske romfartsorganisasjonEFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority, ESA) kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen, som gir disse landene tilgang til det indre markedet.