ESA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • issa

  Issa er en folkegruppe i det nordvestlige Somalia og de tilstøtende deler av Djibouti, særlig i og omkring hovedstaden Djibouti. Issa er den største gruppen innenfor dir-grenen av somalifolket, og teller i overkant av 300 000, hvorav noe over 200 000 i Djibouti. De aller fleste er muslimer. .

 • ESA

  ESA er en europeisk romfartsorganisasjon som skal fremme europeisk samarbeid for sivile formål innen romforskning, romteknologi og anvendelse av rommet. ESA er en uavhengig organisasjon, men har sterke bånd til EU gjennom samarbeidsavtaler om konkrete prosjekter. Norge har vært medlem av ESA siden 1. januar 1987. Bindeleddet til organisasjonen er Norsk Romsenter.

  Fra wikipedia

 • Centre spatial guyanais

  Centre spatial guyanais (CSG; fransk for Det guyanske romfartssenteret) er en fransk og europeisk rakettoppskytningsbase som ligger i nærheten av Kourou i Fransk Guyana.

 • Den europeiske romfartsorganisasjon

  Den europeiske romfartsorganisasjon (engelsk: European Space Agency, ESA; fransk: Agence spatiale européenne, ASE) er en samarbeidsorganisasjon mellom 22 europeiske land med utforskning av verdensrommet som formål.

 • EFTA

  Det europeiske frihandelsforbund (engelsk: European Free Trade Association; forkortet EFTA) er en mellomstatlig organisasjon, men også et frihandelsforbund som ved Stockholmskonvensjonen av 1960 (undertegnet den 4.