ESA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • issa

  Issa er en folkegruppe i det nordvestlige Somalia og de tilstøtende deler av Djibouti, særlig i og omkring hovedstaden Djibouti. Issa er den største gruppen innenfor dir-grenen av somalifolket, og teller i overkant av 300 000, hvorav noe over 200 000 i Djibouti. De aller fleste er muslimer. .

 • Esa

  Esa er eit mannsnamn som er finsk kjæleform av Esaias og Esko.

  Fra wikipedia

 • CO2-avgift

  CO2-avgift er en særavgift til statskassen.

 • Den europeiske romfartsorganisasjon

  Den europeiske romfartsorganisasjon (engelsk: European Space Agency, ESA; fransk: Agence spatiale européenne, ASE) er en samarbeidsorganisasjon mellom 22 europeiske land med utforskning av verdensrommet som formål.

 • EFTAs overvåkningsorgan

  ESA kan også vise til Den europeiske romfartsorganisasjonEFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority, ESA) kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen, som gir disse landene tilgang til det indre markedet.