ESA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • issa

  Issa er en folkegruppe i det nordvestlige Somalia og de tilstøtende deler av Djibouti, særlig i og omkring hovedstaden Djibouti. Issa er den største gruppen innenfor dir-grenen av somalifolket. De aller fleste er muslimer..

 • ESA

  ESA er en europeisk romfartsorganisasjon som skal fremme europeisk samarbeid for sivile formål innen romforskning, romteknologi og anvendelse av rommet. ESA er en uavhengig organisasjon, men har sterke bånd til EU gjennom samarbeidsavtaler om konkrete prosjekter. Norge har vært medlem av ESA siden 1. januar 1987. Bindeleddet til organisasjonen er Norsk Romsenter.ESA ble opprettet 30.

  Fra wikipedia

 • Astronautopptaket i ESA 2021/2022

  Astronautopptaket i ESA 2021/2022 var ESAs (European Space Agency) første utvelgelse av europeiske astronauter siden opptaket i 2008/09.

 • Den europeiske romfartsorganisasjon

  Den europeiske romfartsorganisasjon (engelsk: European Space Agency, ESA; fransk: Agence spatiale européenne, ASE) er en samarbeidsorganisasjon mellom 22 europeiske land med utforskning av verdensrommet som formål.

 • Esa Tikkanen

  Esa Kalervo Tikkanen (født 25.