ESA

IBM ESA/390 (Enterprise Systems Architecture/390) var en serie modeller av 32-biter CISC stormaskiner som ble introdusert av IBM i september 1990. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Ryfylkemuseet

  Tine

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Regnemaskin

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Modellfly

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Modellfly

  Fra SNL

 • issa

  Issa er en folkegruppe i det nordvestlige Somalia og de tilstøtende deler av Djibouti, særlig i og omkring hovedstaden Djibouti.Issa er den største gruppen innenfor dir-grenen av somalifolket, og teller i overkant av 300 000, hvorav noe over 200 000 i Djibouti. De aller fleste er muslimer..

 • ESA

  ESA er en forkortelse for engelsk EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkingsorgan, som ble opprettet i 1992. Overvåkingsorganet, som har sete i Brussel, ledes av et kollegium bestående av én representant for hver av statene Norge, Island og Liechtenstein, som er de EFTA-statene som er medlemmer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).Medlemmene av kollegiet utpekes for fire år om gangen.

  Fra wikipedia

 • Centre spatial guyanais

  Centre spatial guyanais (CSG; fransk for Det guyanske romfartssenteret) er en fransk og europeisk rakettoppskytningsbase som ligger i nærheten av Kourou i Fransk Guyana.

 • Den europeiske romfartsorganisasjon

  Den europeiske romfartsorganisasjon (engelsk: European Space Agency, ESA; fransk: Agence spatiale européenne, ASE) er en samarbeidsorganisasjon mellom 22 europeiske land med utforskning av verdensrommet som formål.

 • IBM ESA/390

  IBM ESA/390 (Enterprise Systems Architecture/390) var en serie modeller av 32-biter CISC stormaskiner som ble introdusert av IBM i september 1990.