EU-medlemskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om EU-medlemskap

  Fra SNL

 • Serbias samtidshistorie

  Serbias samtidshistorie er landets historie etter 2006. Fra 1992 til 2006 var Serbia i forbundsrepublikk med Montenegro, kalt Serbia og Montenegro. Sommeren 2006 ble Serbia på nytt et selvstendig land, da Montenegro forlot unionen etter en folkeavstemning. Det selvstendige Serbia omfatter også det autonome området Vojvodina. Inntil februar 2008 var også provinsen Kosovo-Metohija en del av Serbia.

 • Albanias internasjonale forbindelser

  Albania er medlem av blant annet FN og de fleste av FNs særorganisasjoner, som Verdensbanken. Landet er medlem av Europarådet, OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og NATO (siden 1. april 2009). .

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-området) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstatene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

 • Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994

  Folkeavstemningen om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted mandag 28.