Euro

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • euro

  Euro er valutaen innenfor EUs økonomiske og monetære union. 1 euro er delt inn i 100 cent, også kalt eurocent, med symbolet ¢. Euroen ble innført som elektronisk betalingsmiddel 1. januar 1999 i Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike. I 2001 gikk Hellas inn i samarbeidet, deretter fulgte Slovenia i 2007, Kypros og Malta i 2008, Slovakia i 2009, Estland i 2011, Latvia i 2014, Litauen i 2015 og Kroatia i 2023.

 • Gjeldskrisen i Hellas

  Gjeldskrisen i Hellas startet våren 2010, i etterkant av finanskrisen i 2008 og 2009. Finanskrisen førte til betydelig økonomisk nedgang i store deler av Europa, og Hellas var et av landene som ble hardest rammet.I november 2009 ble det klart at underskuddet på statsbudsjettet i Hellas var doblet, og at statsregnskapene hadde vært feil i flere år.

  Fra wikipedia

 • Barentsrådet

  Barentsrådet, offisielt Barents Euro-Arctic Council (BEAC), eller Barents euro-arktiske råd, er et forum for mellomstatlig samarbeid i Barentsregionen.

 • Euro

  Euro (symbol: € – valutakode: EUR) er den Den europeiske unions myntenhet.

 • Euro 4000

  Euro 4000, i Norge kjent som CD 312 og i Sverige som T68, er en type dieselelektriske lokomotiver bygget av Stadler Rail Valencia (tidligere Vossloh España) med motorer fra Electro-Motive Diesel siden 2006.