Fornyings- og administrasjonsdepartementet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fornyings- og administrasjonsdepartementet

    Fra SNL

  • statsråder i Norge

    En statsråd er i Norge den øverste lederen for et departement. Et annet ord for en statsråd er minister. Betegnelsen statsråd brukes ikke om statsministeren og utenriksministeren. Liste over utenriksministre finnes likevel nedenfor. For statsministere, se separat liste over Norges statsministre. Ordet statsråd brukes også som betegnelse for den samlede regjeringen, men da som intetkjønnsord: et statsråd, statsrådet.

  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet

    Fornyings- og administrasjonsdepartementet var et norsk departement. Det ble opprettet i 2006. Det overtok da funksjonene til det tidligere Moderniseringsdepartementet, opprinnelig Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som ble opprettet 1. januar 1990. Departementet ble nedlagt i 2009. Oppgavene ble da overført til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Mer om Fornyings- og administrasjonsdepartementet fra Vox Publicas arkiv