Fornyings- og administrasjonsdepartementet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fornyings- og administrasjonsdepartementet

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynets kunstprosjektv "Privatlivets fred"

  Fra SNL

 • Statsråder i Norge

  .

 • Jon Blaalid

  Jon Blaalid, norsk offentlig tjenestemann, cand.oecon. Ansatt i Statistisk Sentralbyrå 1974–79 og i Handelsdepartementet 1979–87. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1988–90 og i Kommunaldepartementet 1990–97. Adm. direktør i Statskonsult 1997–2004. Spesialrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2004-2012. Ekspedisjonssjef i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet 2012-2013 og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2013.

Mer om Fornyings- og administrasjonsdepartementet fra Vox Publicas arkiv