Fornyings- og administrasjonsdepartementet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fornyings- og administrasjonsdepartementet

    Fra SNL

  • statsråder i Norge

    En statsråd er i Norge den øverste lederen for et departement. Et annet ord for en statsråd er minister. Betegnelsen statsråd brukes ikke om statsministeren og utenriksministeren. Liste over utenriksministre finnes likevel nedenfor. For statsministere, se separat liste over Norges statsministre. Ordet statsråd brukes også som betegnelse for den samlede regjeringen, men da som intetkjønnsord: et statsråd, statsrådet.

  • Jon Blaalid

    Jon Blaalid, norsk offentlig tjenestemann, cand.oecon. Ansatt i Statistisk Sentralbyrå 1974–79 og i Handelsdepartementet 1979–87. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1988–90 og i Kommunaldepartementet 1990–97. Adm. direktør i Statskonsult 1997–2004. Spesialrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2004-2012. Ekspedisjonssjef i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet 2012-2013 og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2013.

Mer om Fornyings- og administrasjonsdepartementet fra Vox Publicas arkiv