Fornyings- og administrasjonsdepartementet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fornyings- og administrasjonsdepartementet

    Fra SNL

  • statsråder i Norge

    En statsråd er i Norge den øverste lederen for et departement. Et annet ord for en statsråd er minister. Betegnelsen statsråd brukes ikke om statsministeren og utenriksministeren. Liste over utenriksministre finnes likevel nedenfor. For statsministere, se separat liste over Norges statsministre. Ordet statsråd brukes også som betegnelse for den samlede regjeringen, men da som intetkjønnsord: et statsråd, statsrådet.

  • Karin Moe Røisland

    Karin Moe Røisland er en norsk sosionom, tidligere offentlig tjenestekvinne. Røiseland er utdannet cand.mag. og var høgskolelektor i årene 1974–1977, før hun ble sosialkonsulent i Ås kommune fram til 1981, deretter avdelingssjef hos fylkesmannen i Oslo og Akershus til 1987, fulgt av to år som administrasjonssjef i Nordstrand bydel i Oslo. Hun var assisterende fylkesmann i Oslo og Akershus fra 1991 til 1998, deretter konstituert fylkesmann i to år.

Mer om Fornyings- og administrasjonsdepartementet fra Vox Publicas arkiv