Fakta

Faktum, i flertall fakta, er et saksforhold som ikke logisk kan motsies. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

  Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) ble etablert i oktober 2008 som en avdeling direkte underlagt Forsvarssjefen. Avdelingen ble i 2016 innlemmet i nyopprettede Forsvarets fellestjenester (FFT), med hovedsete på Akershus festning i Oslo. Sjefen for FFT (og tidligere FAKT) er samtidig kommandant for Akershus festning.FAKT hadde som hovedoppgave å forvalte og formidle Forsvarets tradisjon og historie.

 • Gullruten

  Gullruten er en norsk pris for fjernsynsproduksjoner, første gang utdelt i 1998. Gullrutens formål er å stimulere til TV-produksjon med høy innholdsmessig, kunstnerisk og teknisk kvalitet. Det deles ut priser i en rekke klasser, fra 2009 utvides Gullruten til å omfatte flere fagpriser. Bak Gullruten står Norske Film- og TV-produsenters forening sammen med NRK, TV 2, TV Norge, og TV 3.

  Fra wikipedia

 • Alternative fakta

  «Alternative fakta» (etter engelsk alternative facts) er et begrep som ble brukt av presidentrådgiver Kellyanne Conway 22.

 • Faktum

  Faktum, i flertall fakta, er et saksforhold som ikke logisk kan motsies.

 • Liste over sesonger av 71° nord (kjendisutgavene)

  Denne listen er en oversikt over kjendisutgavene til den norske realityserien 71° nord.