Fakta

Faktum, i flertall fakta, er et saksforhold som ikke logisk kan motsies. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • fakta

  Fakta er riktige og sikre opplysninger om virkeligheten. Fakta er flertallsformen av ordet, og i entall heter det et faktum. Fakta om en person kan for eksempel være alder og kroppshøyde eller hvor vedkommende bor. Derimot vil man ikke regne det som fakta at personen er pen eller snill. Grunnen er at det godt kan være ulike meninger om hvem som er pene eller snille.

 • Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

  Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) var en administrativ avdeling i Forsvaret. Avdelingen ble etablert i 2008. Den ble avviklet i 2014, da den ble innlemmet i nyopprettede Forsvarets fellestjenester (FFT), med hovedsete på Akershus festning i Oslo. Sjefen for FAKT (og deretter FFT) er samtidig kommandant for Akershus festning.FAKT hadde som hovedoppgave å forvalte og formidle Forsvarets tradisjon og historie.

  Fra wikipedia

 • Faktum

  Faktum, i flertall fakta, er et saksforhold som ikke logisk kan motsies.

 • MS «Color Fantasy»

  MS «Color Fantasy» er en bilferge som er eid av Color Line, og som trafikkerer strekningen Oslo–Kiel.

 • MS «Color Magic»

  MS «Color Magic» er et cruiseskip med bildekk som trafikkerer strekningen Oslo–Kiel for Color Line.