Fakta

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • fakta

  Fakta er riktige og sikre opplysninger om virkeligheten. Fakta er flertallsformen av ordet, og i entall heter det et faktum.Fakta om en person kan for eksempel være alder og kroppshøyde eller hvor vedkommende bor. Derimot vil man ikke regne det som fakta at personen er pen eller snill. Grunnen er at det godt kan være ulike meninger om hvem som er pene eller snille.

 • Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

  Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) var en administrativ avdeling i Forsvaret. Avdelingen ble etablert i 2008. Den ble avviklet i 2014, da den ble innlemmet i nyopprettede Forsvarets fellestjenester (FFT), med hovedsete på Akershus festning i Oslo. Sjefen for FAKT (og deretter FFT) er samtidig kommandant for Akershus festning.FAKT hadde som hovedoppgave å forvalte og formidle Forsvarets tradisjon og historie.

  Fra wikipedia

 • Canada

  Canada er et land i Nord-Amerika.

 • Europa

  Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia og tilliggende øyer.

 • Mine fakta

  Mine første fakta er en bokklubb som drives av Sandvik AS. Mine første fakta består av 20 faktabøker tilpasset barn i alder fra fire til syv år.