Fakta

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bukse

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Vanninjeksjon på Statfjord A - skilt med fakta og info om pumpe

 • Bilde: Larvik Museum

  Plakat

 • Bilde: Oslo Museum

  mann

  Fra SNL

 • Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

  Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) ble etablert i oktober 2008 som en avdeling direkte underlagt Forsvarssjefen. Avdelingen ble i 2016 innlemmet i nyopprettede Forsvarets fellestjenester (FFT), med hovedsete på Akershus festning i Oslo. Sjefen for FFT (og tidligere FAKT) er samtidig kommandant for Akershus festning.FAKT hadde som hovedoppgave å forvalte og formidle Forsvarets tradisjon og historie.

 • relativisme om kunnskap

  Relativisme om kunnskap eller epistemisk relativisme henviser til flere ulike posisjoner som alle har det til felles at de tenker seg kunnskap, erkjennelse og sannhet som noe som ikke eksisterer absolutt og er universelt gyldig for alle, men kun eksisterer relativt til noen historisk betingede epistemiske standarder. I kraft av å være historisk betingede vil disse standardene kunne endre seg eller være forskjellig over tid og mellom ulike grupper eller kulturer.

  Fra wikipedia

 • Canada

  Canada er et land i Nord-Amerika.

 • Europa

  Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca.

 • Samer

  For det arabiske navnet Samer, se Samir.Samer er en folkegruppe tradisjonelt bosatt fra Hedmark i sør til Kola-halvøya i øst, med et kjerneområde i de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge.