Faktasjekk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Faktisk.no

  Faktisk.no er en uavhengig norsk medieorganisasjon som har som formål å drive faktasjekk av påstander og opplysninger i det offentlige ordskiftet, med tanke på å avdekke og hindre spredning av falske nyheter og uriktige fakta. De følger spesielt med på politikere, media, organisasjonsledere og andre fremtredende samfunnsdebattanter..

 • medier i Frankrike

  I Frankrikes medielandskap spiller staten en sentral rolle, både som (andels)eier, regulator og sponsor. Allmennkringkasterne Radio France og France Télévisions, private aksjeselskaper med staten som eneste aksjonær, skal reformeres og slås sammen. De kommersielle aktørene er så å si alle franske, og eies av milliardærer med forretningsinteresser utenfor mediesektoren.

  Fra wikipedia

 • Faktasjekken

  Faktasjekken er en norsk radioserie om litteratur som gikk på NRK Radio i 2017.

 • Faktisk.no

  Faktisk.no er et samarbeid mellom Dagbladet, VG, NRK, TV 2 Gruppen, Polaris Media og Amedia som skal «motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter».

 • Twitter

  X, inntil 2023 Twitter, er en nettbasert sosial medie- og sosiale nettverkstjeneste som eies og drives av det amerikanske selskapet X Corp.