Fotojournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ernst Haas

  Ernst Haas var en amerikansk fotojournalist, født i Østerrike. Han er kjent for sine suggestive og nyskapende bilder, der fargene ofte utgjør det billedmessige hovedelement. Hans arbeid med bevegelsesuskarphet og farger er av særlig stor betydning. Haas regnes som en av pionerene innen fargefotografering og var en av de mest innflytelsesrike fotografene i det 20.

 • Henri Cartier-Bresson

  Henri Cartier-Bresson var en fransk fotograf og en banebryter innen fotojournalistikken. Hans humane og spontane bilder bidro til å etablere fotojournalistikk som kunstform og viste at fotografering kan fange en dypere mening under overflaten. Dette kom best til uttrykk i boken Images à la sauvette fra 1952 der han etablerte begrepet «det avgjørende øyeblikk.» Hans idé om at det i enhver situasjon, ethvert motiv, finnes et moment da helheten taler med en direkte, indre stemme – bidro til å sette ham i en særstilling blant 1900-tallets fotografer.

  Fra wikipedia

 • Adrian Øhrn Johansen

  Adrian Øhrn Johansen (født 1.

 • Fotojournalistikk

  Fotojournalistikk er en type visuell journalistikk hvor man rapporterer fra virkeligheten eller portretterer mennesker gjennom fotografi eller levende bilder.

 • Kaja Korsvold

  Kaja Korsvold (født 18.

Mer om Fotojournalistikk fra Vox Publicas arkiv