Fotojournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ernst Haas

  Ernst Haas var en amerikansk fotojournalist, født i Østerrike. Han er kjent for sine suggestive og nyskapende bilder, der fargene ofte utgjør det billedmessige hovedelement. Hans arbeid med bevegelsesuskarphet og farger er av særlig stor betydning. Haas regnes som en av pionerene innen fargefotografering og var en av de mest innflytelsesrike fotografene i det 20.

 • Henri Cartier-Bresson

  Henri Cartier-Bresson var en fransk fotograf og en banebryter innen fotojournalistikken. Hans humane og spontane bilder bidro til å etablere fotojournalistikk som kunstform og viste at fotografering kan fange en dypere mening under overflaten. Dette kom best til uttrykk i boken Images à la sauvette fra 1952 der han etablerte begrepet «det avgjørende øyeblikk».

  Fra wikipedia

 • Fotojournalistikk

  Fotojournalistikk er en type visuell journalistikk hvor man rapporterer fra virkeligheten eller portretterer mennesker gjennom fotografi eller levende bilder.

 • Kaja Korsvold

  Kaja Korsvold (født 18.

 • Pressefotograf

  En pressefotograf eller fotojournalist er en betegnelse på en fotograf som jobber i pressen med fotojournalistikk.

Mer om Fotojournalistikk fra Vox Publicas arkiv