Fotodokumentasjon fra Darfur

Det amerikanske Holocaust Memorial Museum har satt sammen en omfattende fotodokumentasjon av hendelsene i Darfur-provinsen i Sudan.

Bil­de­ne fra pro­sjek­tet «Dar­fur: Who Will Sur­vi­ve Today?» er tatt i Dar­fur og nabo­lan­det Tsjad av foto­jour­na­lis­te­ne Lyn­sey Adda­rio, Mark Brecke, Hele­ne Caux, Ron Haviv/VII, Paolo Pellegrin/Magnum, Ryan Spen­cer Reed/GroupM35 og Michal Saf­die, og den tid­li­ge­re sol­da­ten Bri­an Steid­le. (via For­eign Poli­cys blogg Passport).

TEMA

F

otograf
i

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen