Homofiles rettigheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Homofiles rettigheter

  Fra SNL

 • religion i USA

  USA er et mangfoldig samfunn, og dette gjelder også det religiøse livet. Kristendommen er den dominerende religionen, rundt 70 prosent av befolkningen tilhører et kristent kirkesamfunn. De første europeerne som bosatte seg i USA kom fra protestantiske land. Dette har satt preg på den amerikanske kulturen. USA har ikke et nasjonalt trossamfunn.

 • familiepolitikk

  Familiepolitikk er offentlig politikk som retter seg spesielt mot familier. Begrepet brukes særlig om støtteordninger til barnefamilier, i form av direkte pengeoverføringer til familiene som barnetrygd, foreldrepenger og kontantstøtte, og tjenester som subsidierte barnehager. Støtte til familiens rolle i reproduksjonen – oppfostringen av nye samfunnsborgere – er et viktig formål med disse ordningene.

  Fra wikipedia

 • Homobevegelsen

  Homobevegelsen eller LHBT-bevegelsen er de personer og organisasjoner som samler homofile og bifile (og i enkelte tilfeller transkjønnede) personer og kjemper for og verner om deres interesser, og kjemper mot homofobi og heteronormativitet i samfunnet.

 • Homofili

  Homofili (fra gresk homos, «samme» og filos «venn», dvs.

 • Karen-Christine Friele

  Karen-Christine «Kim» Friele (født Wilhelmsen 27.

Mer om Homofiles rettigheter fra Vox Publicas arkiv