Der homofili kan få deg drept

Call Me Kuchu, om kampen for homofiles rettigheter i Uganda, er en av dokumentarfilmene under årets filmfestival i Bergen.

Bergen Inter­nasjonale Film­fes­ti­val går av sta­be­len 17–24. okto­ber, og byr på over 150 doku­men­tar- og fiksjonsfilmer.

Stu­den­ter ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB dekker fes­ti­valen fortløpende med videoinnslag, blant annet med inter­vjuer med film­skapere og med­virk­ende. Alle videoene kan ses på nettsi­den Pod­kast Infomedia.

Frank Mugisha er led­er for Sex­u­al Minori­ties Ugan­da, eller SMUG. Han har vært med­virk­ende til fil­men “Call Me Kuchu”, og er i Bergen nå under film­fes­ti­valen. Fil­men han­dler om kam­p­en til sek­suelle minoriteter i et land der det store fler­tal­let avskyr dem. Hov­ed­per­so­n­en i fil­men er David Kato, som i 2011 ble drept for sin kamp for likeverd.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. David Kato vil alltid for­bli som en bemerkelsesverdig fig­ur for LGBT frigjøring.

  2. han var veldig veldig sterk per­son. Så trist at han måtte forlate.

til toppen